Czuwaj

12/1998

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer

Odkrywać duchowy wymiar skautingu

GRUPA dyskusyjna, która zajęła się problemem wartości, a w szczególności wymiarem duchowym wychowania skautowego, nie była liczna. Reprezentowane były organizacje z Czech, Słowenii, Macedonii i Polski. W pracach brali udział także przedstawiciele Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu (ICCS) oraz Międzynarodowego Porozumienia Skautów Prawosławnych (DESMOS). Po wzajemnym zapoznaniu się z dotychczasowym dorobkiem poszczególnych organizacji w tym zakresie doszliśmy do wniosku, iż większość stowarzyszeń stoi dopiero na początku drogi.

POKŁOSIEM komunizmu było znaczące odsunięcie się ludzi od religii, a często i całej sfery duchowości. Większość organizacji skautowych stanęła przed problemem nie tylko, w jaki sposób oddziaływać na tę sferę, ale chyba przede wszystkim przed problemem, kto ma oddziaływać. Znacząca część instruktorów czy też kandydatów na instruktorów nie tylko była nie przygotowana do świadomego oddziaływania, ale też często ich własne życie duchowe było niezmiernie ubogie. W naturalny sposób wielu z nich utożsamiało też wychowanie duchowe wyłącznie ze sferą oddziaływania religijnego, co było często odrzucane ze względu na osobisty zimny stosunek do wyznawania Boga czy też ze względu na przekonanie, iż jest to tak osobista sfera, że nie wolno innym ludziom w nią ingerować.

CZĘŚĆ organizacji nadal stoi się przed fundamentalnym pytaniem, na czym polega duchowy wymiar skautingu w praktyce. Inne zaczęły już swoje "zmaganie" z tematem, ale wszyscy doszliśmy do wspólnego wniosku, że tak jak nasze indywidualne życie jest ciągłą wędrówką i odkrywaniem Boga, tak i w wymiarze organizacji stale i na nowo odkrywamy, czym jest duchowy wymiar skautingu. Ta wędrówka i odkrywanie potrzebne jest też młodym ludziom, którzy do skautingu przychodzą, młodym ludziom, którzy szukają wymiaru duchowego w swoim życiu, którzy szukają Boga - mimo iż czasem nie chcą się do tego przyznać, czy też boją się wprost to nazwać.

Z pewnością umiejętności instruktorskie związane z wymiarem duchowym nie są czymś, co łatwo może zostać wykształcone w procesie szkolenia instruktorskiego. Zależą przecież w znaczącej części od postawy i stosunku do tego wymiaru konkretnej osoby. Powinniśmy jednak starać się w procesie kształcenia uczulać na problem, dyskutować i uświadamiać rolę tego filaru skautowego wychowania.

hm. Paweł Zygarłowski Generuje GazEla