Czuwaj

12/1998

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer

Tworzyć forum wymiany doświadczeń

CELEM pracy zespołu było zebranie opinii i pomysłów dotyczących współpracy organizacji skautowych z regionem europejskim WAGGGS i WOSM, który pragnie ulepszać sposoby wspierania rozwoju organizacji skautowych.

CO proponuje region dziś? Jego działalność polega głównie na dostarczaniu materiałów informacyjnych, programowych i kształceniowych, organizowaniu różnego typu form kształceniowych.

KAŻDA organizacja, uwzględniając własne potrzeby, historię i tradycję, tworzy dla siebie program, organizuje kształcenie. Mamy te same cele i zasady, ale są one realizowane w każdej organizacji w nieco inny sposób. Istnieje więc potrzeba funkcjonowania forum wymiany doświadczeń. Nasze organizacje mogą się wiele od siebie nauczyć.

POWINNIŚMY też wykorzystać fakt, że mamy instruktorów do kształcenia - nie musimy korzystać z osób nie rozumiejących naszej wspólnej historii czy uwarunkowań kulturowych.

REGION europejski powinien praktycznie wspierać kadrę instruktorską, szkolić szefów organizacji, programowców, komisarzy zagranicznych podczas specjalnie dla nich organizowanych konferencji, seminariów.

BRAKUJE ponadto dobrej sieci informacyjnej, zwłaszcza w sferze wymiany pomysłów programowych i kształceniowych. Można było się przekonać o tym choćby po przedstawieniu krótkich informacji o programach organizacji - okazało się, że jest tyle rzeczy, z których moglibyśmy skorzystać. Warto tu pamiętać o ogromnych możliwościach, które stwarza internet - praktyczna i szybka droga przekazu informacji.

NALEŻAŁOBY także wykorzystać fakt, że w obecnej chwili język nie stanowi bariery nie do przebycia. Dziś łatwiej jest znaleźć osoby porozumiewające się w innym - niż tylko rodzimy - języku. Przysyłane materiały mogą zatem być zarówno pisane po angielsku, jak i w znanym w całym bloku "byłych demoludów" rosyjskim, a nawet w językach narodowych - słowiańskich (ci, którzy brali udział w Feniksie lub Eurocorze, wiedzą, co mam na myśli).

NA koniec krótka refleksja. Szkoda, że zabrakło podczas spotkania czasu, aby zająć się współpracą między naszymi organizacjami. Na pewno dla władz WAGGGS i WOSM ważna jest sprawa współpracy z ich centralami, ale czy nie powinniśmy się też zająć bliższymi wzajemnymi kontaktami?

hm. Kama Bokacka Generuje GazEla