Czuwaj

12/1998

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer

Warszawa, 5 listopada 1998 roku

Prezydent

Rzeczypospolitej Polskiej

DO uczestników uroczystego posiedzenia
Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Polskiego
z okazji 80. rocznicy zjednoczenia ruchu harcerskiego
na ziemiach polskich i utworzenia ZHP

DRUHNY i Druhowie,

SERDECZNIE dziękuję za zaproszenie na uroczyste posiedzenie Rady Naczelnej ZHP z okazji 80. rocznicy zjednoczenia ruchu harcerskiego na ziemiach polskich i utworzenia Związku Harcerstwa Polskiego. Żałuję, że z powodu ważnych obowiązków służbowych nie mogę w nim osobiście uczestniczyć.

OD osiemdziesięciu lat brzmią nieustannym echem słowa harcerskiego hymnu "Wszystko, co nasze, Polsce oddamy" - zawierające najważniejsze przesłanie każdego harcerza: szlachetność i bezinteresowność, męstwo i odwagę, nadrzędność spraw kraju nad własnymi.

W swej długiej historii Związek Harcerstwa Polskiego dawał wielokrotnie przykłady umiejętności działania w niezwykle trudnych warunkach, kształtując umysły młodych pokoleń, ucząc odpowiedzialności, poczucia obowiązku, dbania o tradycję. W procesie wychowania i kształtowania młodych ludzi był i jest niekwestionowanym filarem niepodległości, filarem świadomości narodowej. Chlubne karty w dziejach Polski zapisane szarymi mundurami to nie tylko historia, to także zobowiązanie dla każdego zucha, harcerza, instruktora.

DOBRZE rozumiejąc swą tradycję, jesteście otwarci na świat i jego aktualne wyzwania. Wróciliście do światowej struktury organizacji ruchu skautowego, jesteście tam razem z młodymi ludźmi z całego świata. Wymieniacie doświadczenia, poglądy, pomysły, nawiązujecie przyjaźnie. Wasz "Paszport do Europy" to świadectwo zrozumienia zmian zachodzących we współczesnej Polsce i świecie, konieczności udziału w kształtowaniu wspólnej przyszłości. To wkład harcerstwa w integrację europejską. Wasze "Małe Ojczyzny" to nauczanie rozumienia mechanizmów demokracji i samorządności. Mam nadzieję, że właśnie dzięki wyzwaniom, jakie stawia harcerstwo, młodzi ludzie staną się uważnymi i aktywnymi obywatelami Europy.

ZHP to także uosobienie tradycji i wierności wobec uniwersalnych zasad, które przejawiają się w Waszej codziennej działalności. Te uniwersalne zasady to prawda, przyjaźń, to życzliwość wobec drugiego człowieka. To podejmowanie zadań nie tylko w wymiarze społecznym, ale także bardzo osobistym, które każą być człowiekowi lepszym, bardziej otwartym na innych, wrażliwszym, lepiej przygotowanym do pełnienia ról społecznych. W zmieniającym się świecie jesteście strażnikami takich właśnie uniwersalnych wartości.

DZIĘKUJĘ Wam wszystkim, instruktorom z małych hufców zagubionych gdzieś w Polsce, instruktorom z miast i miasteczek, wszystkim poświęcającym swój czas dla kształcenia przyszłych pokoleń. Dziękuję wszystkim tym, którzy dla wielu młodych ludzi są jedynym przyjacielem i autorytetem. Jesteście prawdziwymi rzecznikami dzieci i młodzieży.

ŻYCZĘ Wam twórczej dyskusji i dalekowzrocznych decyzji dla dobra harcerstwa i dla dobra Polski. Jestem przekonany, że Polska zawsze może liczyć na harcerską społeczność. Jako Honorowy Protektor ZHP pragnę Was zapewnić, że uczynimy wszystko, abyście byli dumni z tego, że jesteście Polakami, że możecie dla Polski pracować.

PRZYPOMNĘ słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, pierwszego Protektora polskich harcerzy - "Czuwaj, dzieci, a dobrze!".

ŻYCZĘ wszystkim druhnom i druhom sukcesów i szczęścia, pogody ducha, powodzenia w pracy dla Polski.

Aleksander Kwaśniewski Generuje GazEla