Czuwaj

12/1998

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer

Promować to, co robimy

JAK ważna jest w dzisiejszym świecie umiejętność prezentowania swojej działalności, tworzenia właściwego wizerunku organizacji nie trzeba nikogo przekonywać. O tym, jak to robić najskuteczniej, do kogo adresować naszą "reklamę", jak nawiązywać współpracę z mediami, radzili członkowie zespołu "Public relations i promocja skautingu". Przedstawiciele Czech, Macedonii, Rumunii, Węgier i Polski, w obecności przedstawicielki WAGGGS Marianny Karstensen z Danii, stwierdzili - po analizie sytuacji w poszczególnych krajach i organizacjach, że bardzo ważne jest, aby wiedzieć, co chcemy promować i do kogo kierujemy naszą informację.

MALEŃKA żeńska organizacja z Rumunii chce w ogóle "zawiadomić" o swoim istnieniu, pokazać, co dziewczęta robią na zbiórkach i że są organizacją skautową, a nie jakąś feministyczną sektą. Informację kierują do szkół, do rodziców, do innych organizacji pozarządowych.

NA Węgrzech istnieje potrzeba zmiany wizerunku skautingu, traktowanego często jako paramilitarny ruch starych weteranów. Trzeba docierać do lokalnych władz, często niechętnych lub obojętnych i pokazywać skauting społeczności lokalnej.

W Czechach "Junak" - duża, 90-tysięczna organizacja często postrzegana jest jako stowarzyszenie organizujące czas wolny dzieci i młodzieży. Z informacją o programie wychowawczym trzeba docierać przede wszystkim do rodziców, ale też do młodzieży starszej, aby pokazać jej atrakcyjność programu.

NASZĄ promocję kierować więc możemy do dzieci i młodzieży, do rodziców, do wychowawców, do władz centralnych lub lokalnych, do instytucji, do innych organizacji. Wszystko zależy od potrzeb, ale świadomość "adresata" musi nam towarzyszyć, gdy zastanawiamy się, co promować i jak.

A jak promować? To zależy od możliwości. Przez prasę skautową, informacje o naszej działalności w prasie lokalnej i centralnej, plakaty, foldery, pocztówki, biuletyny i inne wydawnictwa, przez filmy, programy radiowe i telewizyjne, przez "naszych ludzi" w mediach, instytucjach, organizacjach, przez udział naszych skautów w programach, akcjach, kampaniach organizowanych przez innych, a także przez własne przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej czy imprezy o charakterze krajowym lub międzynarodowym.

ABY robić to dobrze, musimy mieć przygotowaną do tego kadrę - zarówno na poziomie centralnym, jaki lokalnym. Dlatego potrzebne są szkolenia, kursy, warsztaty, a także materiały . Warto też, jeżeli możliwości finansowe pozwalają, korzystać z pomocy profesjonalistów.

ALE niezależnie od tego, do kogo adresujemy naszą promocję, jakimi środkami i przez kogo musimy pamiętać, że promować możemy jedynie to, co naprawdę robimy.

(H.J.) Generuje GazEla