Czuwaj

12/1998

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer

Młodzież w Europie Środkowowschodniej w okresie transformacji

IDEA bliskiej współpracy pomiędzy organizacjami krajów sąsiadujących, położonych w jednym regionie lub posługujących się tym samym lub podobnymi językami nie jest obca ruchowi skautowemu. To naturalne, że bliskość położenia, łatwość porozumienia, podobne problemy łączą, stwarzają płaszczyznę do wspólnych przedsięwzięć i wymiany doświadczeń.

W latach trzydziestych organizacje naszego regionu zauważyły potrzebę takiej współpracy. Jej rezultatem był między innymi Zlot Skautów Słowiańskich w Pradze w 1931 r. i nasz Zlot Narodowy w Spale w 1935 r. Wojna i sytuacja, jaka zaistniała po niej w naszej części Europy, przerwały na wiele dziesięcioleci skautowe kontakty.

ODRODZENIE skautingu w krajach byłego bloku socjalistycznego po roku 1989 przebiegało inaczej w każdym kraju. Ale wiele spraw nas łączy, wiele możemy nauczyć się od siebie nawzajem, wiele problemów jest podobnych i łatwiej je rozwiązywać rozumiejąc ich podłoże.

DLATEGO już jakiś czas temu zrodził się pomysł zorganizowania spotkania przedstawicieli organizacji z Europy Środkowowschodniej, aby przybliżyć sobie sytuację młodzieży w naszych krajach, obecny stan skautingu oraz porozmawiać o problemach i możliwościach ściślejszej współpracy. I tak oto w dn. 23-25 października br. na zaproszenie ZHP przyjechali do Warszawy przedstawiciele organizacji członkowskich WOSM i WAGGGS z Białorusi, Czech, Jugosławii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Słowenii i Węgier oraz delegacje obydwu skautowych "central" - WAGGGS z Lydią Mutare - z Biura Światowego i Regulą Furrer - przewodniczącą Komitetu Europejskiego oraz WOSM - z Jacquesem Moreillonem - sekretarzem generalnym i Dawidem Bullem - przewodniczącym Komitetu Europejskiego. Gośćmi byli też przedstawiciele ICCS - Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu i DESMOS - Międzynarodowego Porozumienia Skautów Prawosławnych, a także Regionu Eurazji WOSM.

DWUDNIOWE spotkanie składało się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza poświęcona została analizie sytuacji młodzieży w okresie przemian społecznych związanych z transformacją ustrojową krajów Europy Środkowowschodniej. Poszczególne organizacje prezentowały wyniki przeprowadzonych badań, dzieliły się własnymi obserwacjami i informowały, w jaki sposób ich programy odpowiadają na istniejącą sytuację.

DRUGA część - to praca w 5 zespołach problemowych, które zajęły się bardziej szczegółowo następującymi tematami:

  1. I. Współpraca krajów Europy Środkowowschodniej i oczekiwania wobec regionu
  2. II . Organizacje skautowe a narodowe rady młodzieży
  3. III. Public relations i promocja skautingu
  4. IV. Wartości i wymiar duchowy skautingu
  5. V. SAN - zlot organizacji skautowych krajów Europy Środkowowschodniej

PODOBNIE jak na każdym seminarium czy konferencji, tak i na tym spotkaniu ważny był nie tylko czas spędzony na oficjalnych obradach. Każdy moment wykorzystany został przez uczestników na bliższe poznanie się. Wielu uświadomiło sobie, jak niewiele wiemy o organizacji z sąsiedniego kraju, w jak niedostatecznym stopniu korzystamy z wzajemnych doświadczeń. Wymieniano wizytówki i materiały, planowano bilateralne kontakty. I wszyscy, sumując rezultaty spotkania, dziękowali Związkowi Harcerstwa Polskiego za tę inicjatywę i zdecydowali o następnym - w Jugosławii w 2000 roku. A do tej pory skautki i skauci z naszych organizacji niejednokrotnie spotykać się będą na różnych przedsięwzięciach w poszczególnych krajach. W Polsce - już w lipcu przyszłego roku - na SAN-ie.

hm. Halina Jankowska Generuje GazEla