Czuwaj

6-7/1999

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer

WYCHOWANIE jest zawsze wielką nadzieją, skierowaną ku lepszym losom jednostek i społeczeństw, i powinno być kształtowaniem i hartowaniem człowieka prawdziwego (...)

Bogdan Suchodolski

RUCH CAŁYM ŻYCIEM

(Widziane z Galicji)

SOBOTA, 15 maja, piąta rano - pobudka. Wsiadam do ekspresu wiozącego mnie do Warszawy. Przede mną pracowity weekend - I Ogólnopolska Zbiórka RUCHU CAŁYM ŻYCIEM. Czy znajdę podczas spotkania odpowiedzi na pytania nurtujące mnie od dłuższego czasu: Dlaczego obowiązującym trendem w ZHP jest upadek idei, nieprzestrzeganie Prawa Harcerskiego, konformizm instruktorów, brak systematycznie realizowanych myśli programowych, spadek popularności Związku wśród rodziców i dzieci?

ZASTANAWIAŁEM się nad tymi problemami, siedząc w mknącym po szynach pociągu. Wnioski nasuwało mi porównanie: Jeszcze 4 lata temu podróż do Warszawy trwała blisko 5 godzin. Dzisiaj jedzie się 2,5 godziny. Poprawa jak na PKP niesamowita. Cztery lata temu było nas blisko pół miliona, dzisiaj nieco ponad 300 tysięcy. Różnica równie szokująca!? I co wy na to?

WARSZAWA przywitała mnie deszczem, instruktorzy zebrani na zbiórce ciepło i serdecznie - prawdziwie po harcersku. Pracowali w grupach: programowej, statutowej, promocyjnej i finansowej. Sam znalazłem się w tej ostatniej.

NIEOBCE były mi twarze zgromadzonych. Reprezentanci chorągwi: Stołecznej, Wielkopolskiej, Mazowieckiej, Krakowskiej i Gdańskiej wspólnie próbowali odpowiedzieć na zadane wcześniej pytania, szukali najlepszych rozwiązań.

O Ruchu słyszałem już wcześniej. Informację "przywieźli" instruktorzy hufca uczestniczący w Rajdzie "Arsenał". Opowiedzieli oni o konferencji "Postulaty dla ZHP" przygotowanej przez instruktorów Hufca Mokotów oraz RUCHU CAŁYM ŻYCIEM. Film zrealizowany specjalnie na "Arsenał" wzbudził gwałtowne komentarze w środowisku podgórskim. Sama konferencja zmobilizowała nas do refleksji nad tym, jak ma wyglądać misja harcerstwa w XXI wieku, a przede wszystkim kto ją będzie realizował?

JESTEM przekonany, że znalazłem podczas zbiórki Ruchu odpowiedź przynajmniej na część z postawionych wcześniej pytań i wątpliwości (dlatego też jestem jego członkiem). Wszystkich instruktorów zachęcam natomiast do obejrzenie filmu i przeczytania gazetki pokonferencyjnej "Postulaty dla ZHP".

CZYM jest RUCH CAŁYM ŻYCIEM? Nie ma na to krótkiej odpowiedzi. Dla mnie jest drużyną (w przyszłości: kto to wie?) instruktorską, która pragnie realizować ideę harcerską całym życiem. Ruchem otwartym na tych instruktorów, którzy noszą krzyż harcerski z pełną świadomością. Dla tych wychowawców, którzy utożsamiają się z dekalogiem harcerskim, konserwatystów patrzących śmiało w przyszłość.

ZWRACAM się do wszystkich, którym leży na sercu dobro Związku Harcerstwa Polskiego, którzy czują potrzebę harcerstwa całym życiem, którzy już wiele zrobili dla poprawy jakości Związku i do tych, którzy nie zrobili jeszcze nic, którzy zawsze stoją "z boku" nie narażając się i nie angażując w żadne akcje. Włączcie się w tę wspaniałą inicjatywę!

NIE jesteśmy buntownikami, lecz poszukiwaczami, szukającymi właściwej drogi, by tworzyć organizację, która jak dawniej będzie odpowiadała na potrzeby młodych ludzi. Jeżeli zgadzacie się z programem RUCHU CAŁYM ŻYCIEM, szukajcie nas w drużynach, hufcach, chorągwiach. Czas, byśmy wspólnie zadecydowali o dalszej drodze harcerstwa, którego aktualna kondycja daleka jest od tej, którą winno reprezentować, której sami oczekujemy. Czuwajcie - całym życiem!!!

WYNIKIEM zbiórki Ruchu były tezy programowe realizowane w trzech płaszczyznach:

I. Całym życiem.

II. Dobry instruktor.

III. Wierni idei.

W cyklu przedsięwzięć programowych chcemy promować instruktorów i drużyny, które stale podnoszą poziom swoich działań.

CHCEMY propagować Prawo Harcerskie jako filozofię życiową. Chcielibyśmy wspomóc instruktorów w kształtowaniu wśród swoich harcerzy poczucia odpowiedzialności za środowisko lokalne i kraj.

JESTEŚMY czynnymi drużynowymi, szczepowymi, instruktorami komend harcerskich, dlatego postulujemy wzmocnienie rangi hufca. Chcemy to osiągnąć przez systematyczne podnoszenie poziomu programowego, metodycznego i organizacyjnego drużynowych należących do naszej wspólnoty programowo-metodycznej. Chcemy organizować warsztaty i zbiórki promujące atrakcyjne programy harcerskie. W tych działaniach pokażemy drużynowym, jak wykorzystać elementy nowoczesnego zarządzania i jak pomagać sobie w pracy za pomocą nowoczesnych technologii.

ZAANGAŻOWANIE, kreatywność, praca nad sobą to cechy, które chcemy wykształcić u harcerzy XXI wieku.

NIE zapominamy o tym, że jesteśmy szeregowymi członkami Związku Harcerstwa Polskiego, dlatego nasze działania nakierowane są na wartości, cele wychowawcze i metodę harcerską. Profesjonalne realizowanie tych idei pomoże nam wychować harcerzy i instruktorów przestrzegających Prawa Harcerskiego w harcerstwie i poza nim. Harcerz (instruktor) to osoba odważna w działaniu, wierna harcerskim ideałom, stanowiąca awangardę społeczeństwa. Chcemy, by Naczelnik ZHP, komendant chorągwi czy hufca stali się prawdziwymi autorytetami, a nie tylko "autorytetami stołka" podpieranymi mocno przez tych, którzy zawsze gotowi są podpierać stołek, bez względu na to, kto na nim będzie siedział.

RUCH CAŁYM ŻYCIEM ma służyć wszystkim tym instruktorom, którzy przyjmą i będą realizować jego deklarację ideową. Nasz znaczek symbolizuje Prawo, Przyrzeczenie, metodę, ale także Ojczyznę, Naukę, Cnotę. Cnotę, która dla stoików była równoznaczna z rozsądkiem. Dlatego dla naszego Ruchu trzy wyciągnięte w niebo palce symbolizują: Ojczyznę, Naukę i Rozsądek! - Całym życiem.

TAK sobie myślę, że gdyby katolicy przestrzegali dekalogu, harcerze i instruktorzy swego Prawa, politycy swoich zasad, mielibyśmy kraj miodem i mlekiem płynący - istną Arkadię XXI wieku.

REASUMUJĄC: RUCH CAŁYM ŻYCIEM ma służyć nam wszystkim, instruktorom i drużynowym, by przez stawanie się lepszym, dawanie siebie, zbudować lepszy świat, którego staniemy się - jako ZHP - ważną częścią.

hm. Wojciech Majeran HR
członek zarządu RUCHU CAŁYM ŻYCIEM
Hufiec ZHP Kraków - Podgórze

OD redakcji. Szerzej o RUCHU CAŁYM ŻYCIEM pisała w poprzednim numerze "Czuwaj" hm. Jolanta Kreczmańska. Generuje GazEla