Czuwaj

8-9/1999

 Poprzedni numer Strona nadrzędna Następny numer

Konferencja przewodniczek i skautek w Dublinie

KONFERENCJA Światowa WAGGGS - Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek odbywa się co trzy lata. Tym razem, zgodnie z planem, miejscem najważniejszego zgromadzenia skautek była Europa. 30 Konferencja Światowa WAGGGS obradowała w dniach 2-8 lipca w Irlandii na terenie campusu Uniwersytetu Dublińskiego. Funkcję gospodarza pełniły dwa irlandzkie związki przewodniczek, tworzące federację pod nazwą CIGA (Council of Irish Guiding Associations). Na spotkanie przybyło ponad 400 delegatów, w ogromnej większości kobiet, reprezentujących około 120 krajów, w tym kilka ubiegających się o członkostwo WAGGGS. Nie zabrakło gości - przedstawicieli organizacji międzynarodowych, z którymi ruch przewodniczek i skautek współpracuje bądź utrzymuje kontakty, jak Światowa Organizacja Ruchu Skautowego WOSM, Międzynarodowe Bractwo Skautów i Przewodniczek (dorosłych) ISGF, Międzynarodowa Katolicka Konferencja Skautingu Żeńskiego ICCG, Towarzystwo Olave Baden-Powell OB-PS czy też liczne agencje ONZ. Wagę spotkania podniosła obecność koronowanych głów: duńskiej księżniczki Benedykty oraz Wielkiej Księżnej Luksemburga.

MAKSYMALNĄ liczbę członków delegacji na konferencję światową określa Konstytucja WAGGGS. Do Dublina każdy kraj mógł wysłać 2 delegatki oraz, w zależności od rozmiarów organizacji, 1 do 7 obserwatorów. Związek Harcerstwa Polskiego reprezentowały w Irlandii trzy instruktorki: przewodnicząca hm. Maria Hrabowska, komisarka zagraniczna phm. Ewa Lachiewicz oraz pełnomocniczka komendanta Chorągwi Dolnośląskiej phm. Aldona Wiktorska.

KONFERENCJA światowa jest niewątpliwie wielkim przeżyciem dla wszystkich jej uczestników. Jej niepowtarzalny charakter wynika z faktu, że w jednym miejscu i czasie gromadzi ona kilkaset osób z różnych zakątków świata, kultur i uwarunkowań ekonomicznych zaangażowanych na rzecz tej samej idei. To zderzenie czy raczej współistnienie w ciągu kilku dni tak różnych ludzi, a za ich pośrednictwem organizacji skautowych, stwarza kontekst poznawczy i, chciałoby się powiedzieć, wychowawczy. Uczy akceptacji, pozwala zauważyć i zrozumieć wiele zjawisk. Pozwala także zobaczyć, jak ogromny jest zasięg ruchu skautowego i doświadczyć poczucia odpowiedzialność za jego jedność. Równocześnie każdy z nas ma pełną świadomość reprezentowania własnego kraju i organizacji.

W takich "warunkach" toczy się codzienne życie konferencji: sprawozdania, dyskusje, konsultacje, wreszcie głosowania. Zapadają decyzje.

Motto

TEMATEM przewodnim 30 Konferencji WAGGGS było "Budowanie Światowego Obywatelstwa". Taką samą nazwę nosi długofalowy program WAGGGS, na który składa się sześć bloków tematycznych: kultura i dziedzictwo, edukacja, pokój, zdrowie, środowisko naturalne oraz żywność i wyżywienie. Program ten został zainaugurowany w listopadzie 1997 roku, a jego podsumowanie zaplanowano na rok 2003. Do tego czasu będzie on pełnił funkcję wiodącej inspiracji programowej dla przewodniczek i skautek na całym świecie.

MOTTO konferencji - Dream Dare Do, czyli marzyć - mieć odwagę - działać - przypominało nam o potrzebie przyjęcia przez żeński ruchu skautowy i jego poszczególne organizacje aktywnej, śmiałej i pozbawionej uprzedzeń postawy wobec otaczającej nas rzeczywistości.

Najważniejsze - członkostwo pełne

JEDNĄ z pierwszych decyzji, bardzo dla nas ważnych, było przyjęcie w poczet WAGGGS nowych członków, stowarzyszonych i pełnych. Przypomnijmy, że każda organizacja, która spełnia wymagania członkostwa, zostaje najpierw, po zaakceptowaniu przez konferencję światową, członkiem stowarzyszonym WAGGGS. Płaci mniejsze składki i ma czas na doskonalenie własnego funkcjonowania oraz zaaklimatyzowanie się w strukturze międzynarodowej. Dopiero po minimum 3 latach może wystąpić o członkostwo pełne, które, jak sama nazwa wskazuje, oznacza pełnię praw i obowiązków. Związek Harcerstwa Polskiego, współzałożyciel WAGGGS w roku 1928, utracił członkostwo w organizacji światowej w roku 1950 i odzyskał je 17 lipca 1996 roku podczas 29 Konferencji WAGGGS w Kanadzie. Po trzech latach, dokładnie 2 lipca 1999 roku w Dublinie, w wyniku kolejnego głosowania, staliśmy się członkiem pełnym WAGGGS, uzyskując tym samym prawo współdecydowania o polityce finansowej, o przyjmowaniu nowych członków i wybieraniu władz organizacji światowej. Uroczyste powitanie 12 nowych członków odbyło się tego samego dnia wieczorem w odświętnie udekorowanej i zapełnionej po brzegi sali koncertowej. W obecności prezydent Irlandii pani Mary McAleese, delegacja ZHP z Przewodniczącą Związku na czele odebrała z rąk przewodniczącej Komitetu Światowego Heather Brandon certyfikat pełnego członkostwa ZHP w Światowym Stowarzyszeniu Przewodniczek i Skautek. Po ceremonii obejrzeliśmy wspaniały występ przewodniczek irlandzkich, pokazujący historię i kulturę Zielonej Wyspy. Na spotkaniu nowych członków Lydia Mutare, odpowiedzialna w WAGGGS za rozwój i kształcenie, sformułowała oczekiwania związane z nowym statusem naszych organizacji: aktywność w Regionie, aktywność we własnym kraju, utrzymywanie standardów organizacji członkowskiej.

Praca w grupach

KONFERENCJA światowa to nie tylko obrady plenarne, to również praca w grupach, pozwalająca na pełny udział wszystkich organizacji w ocenie i planowaniu działalności WAGGGS. Podczas warsztatów na temat wartości w skautingu, metody skautowej i woluntaryzmu dyskutowaliśmy o mocnych i słabych punktach naszego ruchu, o adekwatności jego fundamentalnych zasad we współczesnym świecie. Próbowaliśmy patrzeć w przyszłość i formułować wnioski do planu strategicznego WAGGGS na rok 2005. Uczestników podzielono tak, aby każda grupa odzwierciedlała bogactwo i różnorodność ruchu. Natomiast w forum kształceniowych, służących wymianie doświadczeń i tzw. dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania pieniędzy, rekrutacji i utrzymania członków, kształcenia instruktorek, public relations, programów wychowawczych i partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi, wzięły udział przedstawicielki organizacji mających cechy wspólne (np. duże organizacje osobno, małe osobno). Każda grupa pracowała pod kierunkiem dwóch wcześniej wybranych instruktorek, przeważnie z różnych kontynentów, aby zapewnić równą reprezentację Regionów (zajęcia na temat metody skautowej prowadziłam wspólnie z Kanadyjką Robyn Young, forum programowe - z Amerykanką Marianne Alexander).

Konferencja europejska i inne spotkania

ZE względu na obecność przedstawicieli wszystkich krajów konferencja światowa jest zawsze doskonalą okazją do organizowania innych spot-kań, jak np. zbiórka komisarek zagranicznych czy ICCG (w obu ZHP uczestniczyło). Najważniejsze z nich to jednak konferencje regionalne. Konferencja Regionu Europejskiego WAGGGS odbyła się 6 lipca. Uczestniczyły w  niej przedstawicielki 34 krajów członkowskich WAGGGS z Regionu Europejskiego oraz starającej się o członkostwo Armenii. Powodem, dla którego zwołano konferencję, była konieczność poddania pod głosowanie projektu wysokości składek europejskich na lata 1999/2000 i 2000/2001. Jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę, z której wynika, że składka nie wzrośnie w stosunku do roku 1998/1999, co dla ZHP oznacza sytuację stosunkowo korzystną - 17 000 funtów rocznie. Wysłuchaliśmy raportu przewodniczącej Komitetu Europejskiego Reguli Furrer, z którego dowiedzieliśmy się, że w skali regionu nastąpił 5-6-procentowy spadek liczby członków, jednak kilkanaście organizacji zanotowało wzrost, np. Islandia o 1%, Słowacja o 2%, Turcja o 4%, Słowenia aż o 240 %. Wszystkie organizacje, które odniosły zwycięstwo w walce z niepokojącą tendencją, otrzymały w nagrodę kwiaty doniczkowe (Słowenia, jako rekordzistka, największy, a nasze sąsiadki Słowaczki - mały kaktus). Pozostałe organizacje dostały nasionka na poprawę urodzaju. Nasionka były przekazywane z rąk do rąk i jakoś szybko się rozeszły - do nas już nie dotarły.

Zarabianie pieniędzy

ORGANIZACJA światowa nie mogłaby funkcjonować bez stałego dopływu gotówki. Aż 71 % dochodów WAGGGS stanowią składki członkowskie, 10% to wpłaty z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Każda okazja jest dobra, aby powiększyć tę pulę. Stąd tradycyjny World Market, czyli międzynarodowy targ, na którym odbywa się sprzedaż artykułów przywiezionych przez członków konferencji. World Market przyniósł ogólny dochód w wysokości 3000 funtów na składki członkowskie i 5000 funtów na fundusz Dnia Myśli Braterskiej, nie mówiąc już o radości kupowania egzotycznych wyrobów i reklamowania własnych. Trzy lata temu w Kanadzie było nas jeszcze stać na gest - cały dochód przekazałyśmy na Dzień Myśli Braterskiej. Tym razem ZHP przeznaczyło 169,50 funtów uzyskanych ze sprzedaży swoich artykułów (głównie Cepelia, ale także malutkie bursztynowe zwierzątka zdobyte przez druhnę Marię oraz kolorowe obrazki wyklejone własnoręcznie przez Aldonę i jej męża), na składkę światową 1999/2000. Mieliśmy też w Dublinie prawdziwą cichą aukcję, na którą Związek podarował bursztynową broszkę w srebrze. Broszka cieszyła się powodzeniem i została sprzedana za godziwą cenę.

NIE byłoby prawdziwej konferencji światowej bez przyjęcia organizowanego przez gospodarzy - Irlandia oczarowała nas muzyką i tańcami - oraz wieczoru międzynarodowego, tak naprawdę złożonego z pięciu równocześnie rozgrywających się wieczorów regionalnych, polegających na spontanicznej prezentacji kultury i kuchni. Było też dużo zabawy.

ALE konferencja to przede wszystkim decyzje. Gdy opadną emocje, zatrze się w pamięci przebieg pojedynczych wydarzeń i dyskusji, pozostaje wymierny i namacalnym efekt - zbiór uchwał, do którego jeszcze długo na różnych szczeblach będziemy się odwoływać.

WAŻNIEJSZE uchwały 30 Konferencji Światowej WAGGGS

 • Przyjęcie raportu z 29 Konferencji WAGGGS w Kanadzie, 1996.
 • Przyjęcie trzyletniego raportu z działalności WAGGGS i raportu finansowego 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998.
 • Przyjęcie w poczet WAGGGS czterech nowych członków (członkostwo stowarzyszone): Gruzja, Ukraina, Rosja (Europa), Gwinea (Afryka).
 • Przyjęcie w poczet członków pełnych ośmiu krajów: 4 kraje europejskie Polska, Łotwa, Słowacja, Słowenia oraz Namibia, Tunezja (Afryka), Saint Lucia (Ameryka), Malediwy (Azja Pacyfik).

  OBECNIE WAGGGS ma 140 krajów członkowskich i 15 zmierzających do członkostwa, wśród których jest Albania, Bułgaria, Armenia i Azerbejdżan starające się o członkostwo w Regionie Europejskim. W kolejnych 16 krajach WAGGGS nawiązał pierwsze kontakty w celu budowania ruchu skautek.

 • Przyjęcie Planu strategicznego WAGGGS 1999/2002.

  CELE strategiczne, które stawia przed sobą WAGGGS, to:

  • osiągnięcie wysokiego poziomu skautingu żeńskiego we wszystkich krajach członkowskich,
  • uzyskanie wiodącej pozycji wśród organizacji działających na rzecz rozwoju dziewcząt i młodych kobiet,
  • ustanowienie partnerstwa z innymi organizacjami w celu zwiększenia skuteczności oddziaływania i uzyskania dostępu do funduszy.
 • Uchwała dotycząca tzw. long term vision, czyli wizji przyszłości:

  Z uwagi na istnienie trzech rodzajów organizacji wypełniających misję WAGGGS (organizacje ściśle żeńskie, koedukacyjne należące tylko do WAGGGS oraz koedukacyjne należące do WAGGGS i WOSM), konferencja nakazuje:

  • przeprowadzenie wewnętrznej analizy kondycji WAGGGS na wszystkich jej szczeblach (organizacje, federacje, regiony, świat),
  • przeprowadzenie wspólnie z WOSM analizy obecnej sytuacji w obu organizacjach światowych oraz zbadanie możliwości wspólnego działania w przyszłości,
  • przedstawienie przez Komitet Światowy WAGGGS wniosków z tych badań na 31 Konferencji Światowej WAGGGS w roku 2002.
 • Zmiany w Konstytucji WAGGGS
  • Wprowadzenie zapisów umożliwiających udział organizacji członkowskich w procedurach demokratycznych na szczeblu regionalnym (konferencje, komitety regionalne, wybór przewodniczącej i wiceprzewodniczącej, kadencje, uzupełnianie wakatów, udział młodych kobiet w strukturach regionalnych).
  • Powiększenie liczby członkiń Komitetu Światowego z 12 do 17 (12 osób wybieranych przez konferencję światową na 6-letnią kadencję + 5 przewodniczących komitetów regionalnych).
  • Wprowadzenie wymogu wybierania do Komitetu Światowego na każdej konferencji światowej przynajmniej jednej młodej kandydatki, tzn. takiej, która w dniu wyborów nie przekroczyła 30 roku życia.
  • Osoba zatrudniona w skautingu, zarówno w WAGGGS, jak i w swoim kraju, nie ma prawa być członkiem Komitetu Światowego, regionalnego ani innego komitetu powołanego przez Komitet Światowy do wspierania swojej pracy.
  • Przewodniczące komitetów regionalnych wchodzą do Komitetu Światowego z prawem głosu. Zanim to nastąpi, Komitet Światowy ma miesiąc na ratyfikację wyboru przewodniczącej regionalnej.
  • Zwiększenie rozmiarów delegacji na konferencję światową. W przypadku Polski oznacza to, przy obecnym stanie liczbowym ZHP, 2 delegatki + 5 obserwatorów zamiast dotychczasowego 2+3. Ponadto przyjęto, choć z trudem, wniosek o dodatkowe dostosowanie liczby obserwatorów do rozmiarów federacji (to daje np. Francji 9 zamiast 5 osób).
 • Podjęto także decyzje na temat składek i planu finansowego WAGGGS.
 • Zobowiązanie krajów członkowskich do zwrócenia większej uwagi na światowy Dzień Myśli Braterskiej i do systematycznego zwiększania składek na fundusz DMB, co powinno być realizowane przez otwieranie przed skautkami i instruktorkami w organizacjach członkowskich szerszych możliwości wspierania tej inicjatywy.
 • Zobowiązanie krajów członkowskich do poszukiwania nowych źródeł, z których mogłyby być finansowane dodatkowe zadania i programy WAGGGS na szczeblu regionalnym i światowym.
 • Ośrodki Światowe WAGGGS

  ISTNIEJĄCE cztery ośrodki (Pax Lodge w Londynie, Our Chalet w Szwajcarii, Our Cabańa w Meksyku i Sangam w Indiach) zostały zobowiązane do opracowania planów strategicznych, które pozwolą im poprawić swój profil oraz osiągnąć niezależność finansową.

  KONFERENCJA zdecydowała o wstrzymaniu jakichkolwiek działań zmierzających do utworzenia piątego ośrodka światowego WAGGGS. Taki ośrodek miał powstać w Afryce, ale na to nas nie stać.

 • Wybory do Komitetu Światowego WAGGGS

  OSOBNA uchwała pozwoliła na wybór spośród piętnastu kandydatek sześciu nowych członkiń, przez co w skład Komitetu Światowego wchodzi teraz 14, a nie 12 osób, nie licząc przewodniczących komitetów regionalnych oraz członków ex-officio. Okres przejściowy potrwa do roku 2002. Wybrano także dwie członkinie zapasowe.

  OBECNY skład Komitetu Światowego:

  kontynuują: Ginny Radford (Nowa Zelandia) - przewodnicząca,

  La Rae Orullian (USA), Lilyclaire Bellamy (Jamajka) - wiceprzewodniczące, Heather Brandon (RPA), Josephine Diallo (Senegal), Maria Eugenia Frei-le de Ponce (Ekwador), Eldrid Midttun (Norwegia), Jane Scarlett (Australia),

  nowo wybrane: Kirsty Gray (Wielka Brytania), Danielle Bélanger (Kanada, poniżej 30 lat), dr Amelita Dayrit-Go (Filipiny), Charlotte Christ-Weber (Szwajcaria), Betty Sakala (Zambia), Maria Paula Romano (Argentyna, poniżej 30 lat),

  członkinie zapasowe: Abla Abu-Nowar (Jordania), Sophi Cotti (Grecja),

  oraz: przewodniczące pięciu komitetów regionalnych z prawem głosu.

WYBRANO Filipiny na gospodarza 31 Konferencji Światowej WAGGGS. Była to jedyna kandydatura. Konferencja odbędzie się w dniach 16-26 czerwca 2002 r.

phm. Ewa Lachiewicz
komisarka zagraniczna ZHP Generuje GazEla