Czuwaj

8-9/1999

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer

Kraków, dnia 17 czerwca 1999 roku

Rozkaz Specjalny L.2/99

Naczelnik

Związku Harcerstwa Polskiego

DROGIE Druhny, Drodzy Druhowie

TEGOROCZNA pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny, słowa jego homilii i wypowiedzi utwierdziły nas, polskie harcerki i polskich harcerzy, w przekonaniu o słuszności dokonanego wyboru, by w życiu chcieć "bardziej być" niż "bardziej mieć".

ODWIEDZINY Ojczyzny przez papieża i towarzysząca im przez cały czas Biała Służba stały się po raz kolejny sprawdzianem naszej harcerskiej postawy - stałej gotowości do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i przyjaznego, braterskiego stosunku do innych, konkretnym urzeczywistnianiem w życiu wartości i zasad, zawartych w Przyrzeczeniu i Prawie.

DLATEGO w szczególny sposób dziękuję dziś wszystkim, a było nas kilkanaście tysięcy harcerek, harcerzy, instruktorek i instruktorów, którzy pełnili Białą Służbę. Wrosła ona już w krajobraz papieskich podróży do Polski i wrosła zarazem w rzeczywistość polskiego harcerstwa. Było dla mnie wielkim zaszczytem i radością słyszeć od przedstawicieli najwyższych władz państwowych i kościelnych, od Pana Prezydenta i Księdza Prymasa, słowa podziękowania i uznania za pełnienie Białej Służby, potwierdzające wysoką ocenę harcerstwa w oczach społeczeństwa.

DRUHNY i Druhowie

TEGOROCZNE spotkanie z Polską naszego wielkiego Rodaka pełne było radości, serdeczności, mądrości i miłości. Nie brakowało w nich także słów skierowanych wprost do nas, kiedy to pozdrowił harcerzy "z ich starodawną tradycją służby Bogu i Ojczyźnie".

PODCZAS uroczystości beatyfikacji ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu Ojciec Święty zwrócił się "do całej rodziny polskich harcerzy, z którą nowy błogosławiony był głęboko związany. Niech stanie się dla was patronem, nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania".

W Sandomierzu orędzie o czystości serca w szczególny sposób zadedykował harcerzom. "Głoście światu dobrą nowinę o czystości serca i przekazujcie mu swoim przykładem życia orędzie cywilizacji miłości".

DRUHNY i Druhowie

JEST ważnym zadaniem dla każdego z nas, dla zastępu, gromady i drużyny, dla wspólnot instruktorskich przemyślenie i urzeczywistnianie w sposób właściwy harcerskiej metodzie papieskiego orędzia o ubogich w duchu, łaknących sprawiedliwości, miłosiernych, cichych i pokornego serca.

ŻEGNAJĄC się na krakowskim lotnisku z Ojcem Świętym zapewniłem Go w imieniu Związku Harcerstwa Polskiego o tym, że będziemy CZUWALI i trwali przy harcerskich ideałach.

Czuwaj!
hm. Ryszard Pacławski Generuje GazEla