Czuwaj

10/1999

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer

O uśmiech dziecka...

27 września 1999. Wszystkie media relacjonują: do Polski na zaproszenie pierwszej damy, pani Jolanty Kwaśniewskiej, do Warszawy przybyły cztery królowe i żony 11 głów państw z różnych stron świata, aby wziąć udział w konferencji "O uśmiech dziecka w trzecim tysiącleciu", zorganizowanej z okazji 10 rocznicy uchwalenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka. Konferencja ma podkreślić wagę tego aktu i  przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. W otaczającym nas świecie wciąż dzieci umierają z głodu i chorób, giną pod bombami, są maltretowane i wykorzystywane seksualnie, muszą ciężko pracować, pozbawione są podstawowej opieki lekarskiej, prawa do nauki, wypoczynku...

W tak szacownym gronie uczestników, a przede wszystkim uczestniczek konferencji znalazło się jedno miejsce dla przedstawiciela największej w Polsce organizacji dziecięcej - dla Naczelnika ZHP. Oglądam w telewizji kolejne migawki z konferencji i przypomina mi się inna data.

27 września 1989. Piękny jesienny dzień. 50. rocznica powstania Szarych Szeregów. Święto Chorągwi Stołecznej - setki harcerzy przed pomnikiem Małego Powstańca, apel, defilada, potem festyn na Starym Mieście. Wśród gości tych uroczystości są przedstawiciele kilkunastu europejskich organizacji dziecięcych i młodzieżowych, którzy na zaproszenie ZHP przyjechali do Polski, aby podsumować swój wkład w prace nad przyjętą właśnie przez ONZ Konwencją o Prawach Dziecka. Reprezentują organizacje skautowe należące do WOSM i WAGGGS, organizacje sokole, pionierskie, Młodych Przyjaciół Przyrody, jest obserwator z CISV - Międzynarodowych Letnich Wiosek Dziecięcych.

TO, że spotkali się w Polsce i że gospodarzem był ZHP, nie było przypadkiem. Organizowaliśmy to podsumowanie dlatego, że - śmiało można powiedzieć - byliśmy jedną z organizacji najbardziej zaangażowanych w tworzenie Konwencji. Przez wiele lat propagowaliśmy Deklarację Praw Dziecka (akt prawny poprzedzający Konwencję). W latach osiemdziesiątych co roku w lipcu Centralna Szkoła Instruktorów Zuchowych w Oleśnicy była miejscem Międzynarodowego Forum Wymiany Doświadczeń Instruktorskich, na którym przedstawiciele różnych organizacji dyskutowali o realizacji kolejnych punktów Deklaracji. Stałym gościem Forum, a także innych spotkań i seminariów poświęconych tej tematyce, była dr Maria Łopatkowa - niezmordowana obrończyni praw dziecka, a także prof. Adam Łopatka - przedstawiciel Polski w ONZ w komisji pracującej nad Konwencją oraz przedstawiciele Polskiego Komitetu UNICEF...

WKRÓTCE Polska ratyfikowała Konwencję o Prawach Dziecka. W Sejmie RP odbyła się organizowana przez UNICEF konferencja poświęcona myśli pedagogicznej Janusza Korczaka. Pamiętam, że całym Wydziałem Zagranicznym przenieśliśmy się na kilka dni do gmachu Sejmu, pomagając przy organizacji tej konferencji...

PAMIĘTAM też, jak w 1994 w Moskwie, na Zjeździe Federacji Skautów Rosji, podszedł do mnie jeden z instruktorów pytając o Oleśnicę i wspominając swój pobyt na jednym z forum. Wtedy nie był jeszcze skautem... Czy nie za dużo pamiętam?

SAMOTNY druh Naczelnik wziął udział w konferencji "O uśmiech dziecka w trzecim tysiącleciu". Tylko on. Ja wiem, że to za mało. Wiem, że tworząc w Związku nowe programy, nie powinniśmy zapominać o pozytywnym dorobku lat minionych i tematach, które są nadal aktualne. A takim tematem są na pewno prawa dziecka.

hm. Halina Jankowska Generuje GazEla