Czuwaj

10/1999

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer

Promocja i informacja

ROZMOWA z phm. Arkadiuszem Bojarunem, zastępcą komendanta Światowego Zlotu Harcerstwa Polskiego GNIEZNO 2000 ds. promocji i informacji

- Druhu Arku, po raz pierwszy w komendzie ogólnopolskiej imprezy harcerskiej jest funkcja zastępcy ds. promocji i informacji. Czy jest to precedens, który będzie powtarzany podczas organizacji kolejnych imprez harcerskich?

- Tak, mam nadzieję, że tak. Komenda Światowego Zlotu Harcerstwa Polskiego dostrzega konieczność właściwego promowania zlotu i informowania o nim. Waga tego zadania jest naprawdę duża, dlatego też komenda zlotu postanowiła przekazać wszystkie zadania promocyjne i informacyjne w ręce jednej osoby.

- Pełni druh od kilku już lat funkcję rzecznika prasowego ZHP, a od niedawna także kierownika Działu Promocji i Informacji Głównej Kwatery ZHP. Na czym tak naprawdę będą polegać działania promocyjne i informacyjne komendy zlotu?

- Warte uwagi jest chyba to, że działania te będą odbywać się na dwóch płaszczyznach. Będziemy prowadzić je zarówno wewnątrz Związku, jak i na zewnątrz naszej organizacji. Zależy nam na tym, aby każda harcerka i każdy harcerz wiedział, że w sierpniu 2000 roku odbywa się zlot. Chcemy, aby harcerki i harcerze mogli do zlotu dobrze się przygotować - dlatego też trzeba im dostarczyć odpowiednich informacji dotyczących zlotu w Gnieźnie, jego programu, a także przypomnieć naszym młodym członkom organizacji poprzednie zloty - i ten w Spale w 1935 roku, i na przykład zlot w Zegrzu w 1995 roku. Zależy nam też na tym, aby o tym, co będzie działo się w sierpniu 2000 roku podczas zlotu w Gnieźnie, wiedzieli także ci harcerze, którzy w zlocie nie będą mogli, z różnych przyczyn, uczestniczyć. Impreza ta jest doskonałą okazją do promocji harcerstwa i harcerskiego stylu bycia. Stąd też kładziemy duży nacisk na zaprezentowanie zlotu opinii publicznej, do której dotrzemy za pośrednictwem mediów. Chcemy, przez zlot i trwające obecnie przygotowania, pokazać harcerstwo jako radosny i ciekawy ruch młodych ludzi, mający nowoczesną ofertę programową i tradycyjne wartości.

- Gdzie zatem zwykły harcerz, drużynowy powinien szukać informacji o zlocie, tak by dobrze się do niego przygotować?

- Źródeł informacji jest kilka. Po pierwsze prasa harcerska. W jesiennych numerach kwartalników metodycznych będzie można znaleźć pierwsze artykuły dotyczące zlotu. Warto sięgnąć też do kwietniowych i majowych numerów "Czuwaj" - znaleźć tam można wywiad z komendantem zlotu hm. Jackiem Smurą i jego zastępczynią ds. programowych hm. Ewą Prędką. Kilka miesięcy temu trafił do hufców pierwszy numer "Wieści Zlotowych" - specjalnego biuletynu informacyjnego poświęconego w całości przygotowaniom do zlotu. Opisana jest w nim dokładnie cała koncepcja zlotu zatwierdzona przez Główną Kwaterę ZHP. Kolejne numery "Wieści Zlotowych" adresowane były już tylko do 17 komendantów chorągwianych gniazd zlotowych. Ostatnio do hufców dotarła pierwsza z czterech gazetek ściennych (formatu A3) z najważniejszymi informacjami o zlocie. Kolejne numery gazetek wydawane będą co dwa miesiące. Poza tym wiele informacji udzielać będą na pewno komendy chorągwi.

- A co z Internetem? Czy zlot będzie miał równie dobrą witrynę internetową jak ZHP?

- Tak. Jest to konieczne, gdyż zlotowa witryna internetowa będzie naszym oknem na świat. Komenda zlotu dąży do tego, aby za pośrednictwem Internetu wymieniać informacje z komendami gniazd chorągwianych czy zespołami programowymi. Wkrótce każdy komendant gniazda będzie miał własną skrzynkę poczty elektronicznej - dzięki temu zaoszczędzimy trochę czasu i, co najważniejsze, mnóstwo papieru. Komenda zlotu ma także własną skrzynkę poczty elektronicznej. Można do nas pisać pod adresem: gniezno2000@zhp.org.pl. Mam nadzieję, że nie będziemy mogli narzekać na brak listów. Lada dzień powstanie także strona www poświęcona zlotowi.

- Mówił druh o tym, że niezwykle ważne jest dotarcie do opinii publicznej za pośrednictwem mediów. Jak będzie wyglądać ta współpraca z mediami?

- Mam nadzieję, że będzie to przede wszystkim dobra współpraca. Nad promocją zlotu pracuje od kilku miesięcy zespół prasowy. Jego głównym zadaniem będzie pomoc dziennikarzom, którzy przyjadą na zlot. Na zlocie polowe biuro prasowe wyposażone w komputery z dostępem do Internetu, skaner, faksy oraz telewizor z magnetowidem do prowadzenia tzw. monitoringu mediów elektronicznych. Chcemy, aby dziennikarze przebywali na zlocie jak najdłużej, stąd konieczność stworzenia im dogodnych warunków pracy. Przed zespołem prasowym stoi szczególnie trudne zadanie - obsługa prasowa podczas uroczystego otwarcia zlotu, w którym wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Towarzyszyć im będzie ogromna grupa dziennikarzy, wszakże zlot wypada w kulminacyjnym momencie prezydenckiej kampanii wyborczej. Tym wszystkim dziennikarzom trzeba będzie pomóc, aby zapamiętali oni zlot z jak najlepszej strony. Zespół prasowy będzie wspierany przez chorągwianych instruktorów ds. mediów.

- Zlot będzie na pewno tematem prezentowanym w środkach masowej informacji. Czy ktoś będzie archiwizował to, co prasa napisze, a telewizja i radio przekażą o zlocie w Gnieźnie?

- Jest to jedno z zadań zespołu prasowego. Podczas zlotu będzie działać telewizja zlotowa, która zachowa dla potomnych na taśmie, a właściwie na komputerowym dysku wszystkie najważniejsze momenty życia tej wielkiej imprezy. Dla następnych pokoleń harcerskich prawdziwym skarbem wspomnień z Gniezna będzie dziennik zlotowy, zbliżony swym formatem do normalnej gazety. Znajdą się w niej także, oprócz artykułów pisanych przez redakcję gazety i samych uczestników zlotu, przedruki artykułów poświęconych zlotowi z prasy ogólnopolskiej i regionalnej.

- Słuchając tego wszystkiego można dojść do wniosku, że Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego GNIEZNO 2000 będzie pierwszą ogólnopolską imprezą harcerską mającą kampanię promocyjną.

- Być może pierwszą, ale na pewno nie ostatnią. Jednym z zadań nowo utworzonego w Głównej Kwaterze Działu Promocji i Informacji jest zadbanie o odpowiednią promocję harcerskich przedsięwzięć i programów - promocję wewnętrzną i zewnętrzną. Moim celem jest, aby w każdym zespole instruktorskim, przygotowującym nowy program czy imprezę harcerską, pracującym na szczeblu GK ZHP była osoba odpowiedzialna za promocję. Będzie ją oczywiście wspierał kierowany przeze mnie dział.

- Dziękuję za wywiad. Życzę powodzenia. Czuwaj!

pwd. Marcin Dukaczewski Generuje GazEla