Czuwaj

11/1999

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer

Wspólnota Taizé w Warszawie

DRUHNY i druhowie

HARCERKI i harcerze starsi!

PRZED nami tradycyjna akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju. Ten symbol na stałe wrósł w obraz świąt Bożego Narodzenia nie tylko dla nas - harcerek i harcerzy - ale i dla wszystkich Polaków. W tym roku akcja ta ma wymiar szczególny, bo wiąże się z wejściem w Rok Jubileuszowy. Wszys-cy głęboko wierzymy, że będzie to rok braterstwa i pokoju.

JAKO kontynuację przesłania Betlejemskiego Światła Pokoju chcemy wam zaproponować udział w jeszcze jednym przedsięwzięciu, które odbywa się cyklicznie już od 22 lat i skupia młodych ludzi z całej Europy. Tym przedsięwzięciem, organizowanym przez Wspólnotę z Taizé, jest Europejskie Spotkanie Młodych, które każdego roku jest etapem "Pielgrzymki zaufania przez ziemię". ESM jest ekumenicznym spotkaniem młodych katolików, protestantów, prawosławnych i przedstawicieli innych wyznań, podczas którego wszyscy modlą się o pokój i pojednanie w duchu Bożej Miłości. Przez kilka dni młodzi ludzie spotykają się w międzynarodowych grupach, rozmawiają o swoim życiu i wierze, wymieniają poglądy i dyskutują - inspirowani słowami brata Rogera (założyciela Wspólnoty Taizé). Wieczorami zaś odbywają się wspólne modlitwy oparte na medytacji uzupełnianej śpiewem tak charakterystycznych i znanych w całej Europie kanonów z Taizé. Każda z części spotkania przeplatana jest zabawą i radosnymi spotkaniami organizowanymi w międzynarodowych grupach. Oczywiście taki charakter ma też powitanie Nowego Roku.

DO tej pory spotkania te organizowano w Rzymie, Paryżu, Barcelonie, Kolonii, Londynie, Wrocławiu, Pradze, Budapeszcie, Wiedniu, Monachium, Stuttgarcie i Mediolanie. Niezwykle licznie uczestniczyli w nich Polacy.

W ostatnim, w Mediolanie, wzięło udział 31 000 młodych z naszego kraju.

NA miejsce tegorocznego Europejskiego Spotkania Młodych wybrano Warszawę. Stwarza to dla nas - Polaków - możliwość jeszcze szerszego włączenia się w tę "Pielgrzymkę zaufania...".

KAŻDEGO roku biorą udział w tym przedsięwzięciu skauci z wielu krajów europejskich. Wiemy także, że w poprzednich spotkaniach uczestniczyło wielu członków naszego Związku, włączając się do grup parafialnych lub akademickich. Są również środowiska hufcowe, które samodzielnie organizowały grupy harcerek i harcerzy starszych i wspólnie uczestniczyły w ESM. Co roku byli też i tacy, którzy widząc umundurowanych członków ZHP żałowali, że nie zorganizowali takiej grupy w swoim środowisku.

UDZIAŁ w spotkaniach Taizé oceniany jest przez harcerki i harcerzy jako bardzo cenne doświadczenie w rozwoju duchowym i religijnym. Stwarza możliwość pogłębienia swej wiary, czasem pomaga nawet odkryć na nowo sens swego życia i harcerskiej służby. Na pewno jest także okazją do poznania wielu młodych ludzi z całej Europy, rozmów, wymiany poglądów, zawiązania nowych przyjaźni oraz ciekawego i radosnego powitania Nowego Roku.

DLATEGO też chcemy szczególnie gorąco zachęcić was do uczestnictwa w tegorocznym Europejskim Spotkaniu Młodych. Przeżycia związane z udziałem w różnych częściach tego przedsięwzięcia będą na pewno bardzo cennym doświadczeniem dla każdego. Wszystkich, którzy brali już udział w spotkaniach Taizé, zachęcamy do włączenia się do tzw. grup pracy - niech będzie to kolejny wyraz starszoharcerskiej służby.

Zespół Wychowania Duchowego i Religijnego
Głównej Kwatery ZHP

SZCZEGÓŁÓW dotyczących Europejskiego Spotkania Młodych możecie się dowiedzieć kontaktując się:
- ze swoimi parafiami (w wielu z nich zorganizowane są tzw. punkty przygotowań, do których zgłaszają się uczestnicy; możecie tam zgłosić swoją grupę i przyjechać do Warszawy razem z innymi młodymi z waszej miejscowości),
- z naszym Zespołem (prosimy wszystkich o poinformowanie nas o udziale w ESM; środowiskom, które nie znajdą punktów przygotowań na swoim terenie pomożemy w zgłoszeniu; informacji udziela hm. Marcin Celiński, tel./fax Sokołowskiego Domu Harcerza: (0-417) 87 26 57 lub e-mail: hufiec.sokolow.podlaski@zhp.org.pl). Generuje GazEla