Czuwaj

11/1999

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer

Wnioski i postulaty

Część pierwsza

ZAMIERZENIEM pierwszej części spotkania było ustalenie najważniejszych tematów harcerskich podawanych przez media.

NAJWAŻNIEJSZE tematy harcerskie poruszane w mediach:
* charytatywny i społeczny charakter ZHP (np. powódź, WOŚP),
* Harcerska Akcja Letnia - zarówno jej dobre, jak i złe strony,
* niezwykłe działania harcerzy,
* sylwetki harcerzy (seniorów i polityków, znanych osób),
* kontakty międzynarodowe ZHP,
* udział w świętach narodowych i patriotycznych,
* kłopoty finansowe,
* związki pomiędzy ZHP a ZHR,
* związki ZHP z Kościołem.

WNIOSKI z dyskusji to postulaty poprawienia komunikacji pomiędzy ZHP a poszczególnymi grupami docelowymi:
* mediami,
* rodzicami,
* samorządem, społecznością lokalną,
* dziećmi i młodzieżą.

DO najważniejszych postulatów należą:
* merytoryczne przygotowanie do przekazywanie informacji - funkcje rzeczników harcerskich (nie tylko prasowych, ale także np. środowiskowych),
* stosowanie komunikacji bezpośredniej na zasadzie "jedna pani drugiej pani",
* lansowanie harcerzy - "ludzi sukcesu".

Część druga

CELEM części drugiej było stworzenie listy postulatów ważnych dla przyszłego wizerunku ZHP. Uczestnicy pracowali w czterech podgrupach:

KRÓTKIE hasło dla ZHP

NAJCIEKAWSZE hasła:
* ZHP... i wszystko jest możliwe!
* ZHP - zabawa, humor, przygoda.
* Harcerska pomocna dłoń nigdy Cię nie zawiedzie.
* Z harcerstwem odkryjesz świat.

ZHP - przeszłość czy przyszłość?

NAJWAŻNIEJSZE postulaty:
* pokazywanie w promocji tradycyjnych wartości, ale nowoczesnego, dostosowanego do potrzeb młodzieży programu,
* pokazanie oferty harcerskiej, tego, co dzisiaj harcerstwo daje młodzieży - konkretnych umiejętności, uprawnień, wartości, przeżyć,
* duża otwartość harcerstwa na zdobycze techniki,
* atrakcyjna forma harcerstwa.

ZHP - organizacja wychowawcza

NAJWAŻNIEJSZE postulaty:
* dotarcie z wychowawczą rolą ZHP do rodziców,
* pokazywanie obozów rodzicom, władzom miejskim, mediom,
* akcje na terenie szkoły i współpraca z nauczycielami,
* akcje w środowiskach lokalnych (np. ekologiczne),
* położenie akcentu na najmłodsze dzieci (zuchy),
* promocja programów harcerskich (w szkole, wśród władz lokalnych),
* wykorzystanie do promocji możliwości, jakie dają multimedia,
* różnorodność działań i nawiązanie kontaktu z organizacjami pozarządowymi i instytucjami państwa.

ZHP - ZHR

NAJWAŻNIEJSZE postulaty:
* nieoczernianie się nawzajem,
* umiejętne pokazywanie współpracy,
* nieużywanie porównań pomiędzy organizacjami ("niezdrowa" konkurencja),
* pokazywanie pracy wychowawczej ZHP. Generuje GazEla