NAJWAŻNIEJSZY PIERWSZY KROK

Kolejny raz powiedziałeś "mam szczerą wolę pełnić służbę" - tym razem jedną z najważniejszych, bo komendanta hufca.

Wszystko jest nowe, trudne i właściwie nie wiadomo, od czego zacząć.

Jesteś komendantem hufca...

CZY protokolarne przejęcie hufca masz za sobą? Skoro tak - to zacznij od wnikliwego zapoznania się z dokumentami, tj. Statutem ZHP, rozdział 5, paragraf 35 i - przede wszystkim - rozdział 7, paragraf 48. Najnowszy ważny dokument to załącznik nr 1 do Rozkazu Naczelnika ZHP L. 8/99 z 20 września br. od strony 8 do 29. Po dokładnym przeczytaniu tych dokumentów nie załamuj rąk i nie przerażaj się. Postaraj się wybrać kilka najistotniejszych spraw, z którymi na pewno sobie poradzisz.

TERAZ musisz wydać swój pierwszy rozkaz, w którym poinformujesz drużynowych i innych funkcyjnych o podziale zadań wśród członków komendy, czyli:
* kto odpowiada za sprawy organizacyjne,
* kto za szkolenie funkcyjnych,
* kto zasiada w komisji stopni instruktorskich,
* kto będzie zajmował się sprawami finansowymi i kwatermistrzowskimi.

JEŚLI okaże się, że wśród członków komendy są instruktorzy bez przeszkolenia, to musisz ich przekonać o konieczności wzięcia czynnego udziału w warsztatach szkoleniowych w CSI "Perkoz" (terminy i tematykę znajdziesz w informatorze CSI).

PO możliwie szybkim uporaniu się z powyższymi sprawami czas złożyć wizytę staroście i wójtom (wcześniej zadzwoń i poproś o wyznaczenie terminu). Do tej rozmowy musisz się przygotować, i to dobrze, bo jak nas widzą, tak nas piszą.

PODCZAS spotkania przedstaw krótki plan zamierzeń hufca na pierwsze półrocze 2000, powiedz o strategii Związku do roku 2007, wspomnij o Zlocie GNIEZNO 2000 i o ewentualnym udziale w tym przedsięwzięciu harcerzy z twojego hufca. W planach zamierzeń hufca wymień pola działania na rzecz wspólnoty lokalnej. A na zakończenie rozmowy zapytaj o pomoc ze strony władz samorządowych. Nie bądź nachalny w swych żądaniach, ale staraj się rozmawiać tak, by władze zrozumiały, że hufiec jest waszej społeczności lokalnej potrzebny.

NAJTRUDNIEJSZE masz już za sobą, teraz uzgodnij termin i miejsce spotkania z zarządem koła przyjaciół harcerstwa. Przed spotkaniem koniecznie zapoznaj się z obowiązującymi dokumentami dotyczącymi Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. Do tego spotkania też musisz się przygotować organizacyjnie, programowo i merytorycznie.

ZAPLANUJ przebieg spotkania, postaraj się o skromnie, ale ładnie zastawiony stół, tj. drobne ciasteczka, herbatę, kawę, serwetki, kwiatki itp. Porządek spotkania uzgodnij z przewodniczącym KPH. Spytaj o czas trwania tego szczególnego zebrania - to bardzo ważne. Zebranym przyjaciołom przedstaw skład komendy (jeśli mogą przyjść w tym czasie twoi zastępcy, to będzie bardzo dobrze) z określeniem odpowiedzialności każdego członka. Omówcie plan zamierzeń hufca na najbliższe półrocze z uwzględnieniem potrzeb skierowanych do członków KPH, poinformuj o przebiegu spotkania ze starostą i wójtami. Następnie zaproś wszystkich do wymiany poglądów. Spotkanie winno mieć charakter serdecznej, przyjacielskiej rozmowy. Pamiętaj, przewodniczącym KPH w twoim hufcu powinien być ktoś z dużym autorytetem w środowisku, siłą perswazji, autentyczny przyjaciel dzieci i tych, co z dziećmi pracują, człowiek tolerancyjny. Najlepiej bezpartyjny.

SKORO wstępne działania masz za sobą, teraz zaplanuj posiedzenie komendy hufca z udziałem przewodniczącego hufcowej komisji rewizyjnej i hufcowej komisji stopni.

POINFORMUJ uczestników posiedzenia o dotychczasowych dokonaniach, podziel się swoimi odczuciami, uwagami i spostrzeżeniami, podkreślając pozytywną stronę spotkań w władzami i członkami RPH. W drugiej części posiedzenia twój zastępca ds. programowych przedstawia zweryfikowany plan zamierzeń programowych na pierwsze półrocze 2000 r. i plan roczny. Zastępca ds. kształcenia zapoznaje wszystkich z planem kształcenia funkcyjnych, a zastępca ds. organizacyjnych wespół z kwatermistrzem omówią koncepcje HAL i HAZ. Wszystkie wymienione programy musicie przedyskutować, nanieść poprawki, uzupełnić i przyjąć do działania. Na tym posiedzeniu warto powołać szefa HSI (Harcerskiej Służby Informacyjnej).

WSZYSTKIE wymienione zadania musisz wykonać do końca grudnia tego roku. Nowy rok 2000 rozpocznij wizytą w komendzie chorągwi. Władzom zwierzchnim przekaż następujące dokumenty:
* ostatni rozkaz,
* ostatni protokół z posiedzenia Komendy Hufca,
* zweryfikowany lub nowy plan pracy hufca,
* plan kształcenia funkcyjnych,
* dokumentację ekonomiczno-finansową.

W sprawach finansowych licz tylko na siebie, pomoc samorządów i sponsorów.

PAMIĘTAJ, dobra znajomość wszelkich dokumentów pomoże ci w kierowaniu hufcem. W pierwszej fazie zarządzania musisz decydować się na autokratyczny system kierowania, a gdy twoi zastępcy okażą się ludźmi godnymi zaufania i merytorycznie przygotowanymi do pełnienia funkcji, przejdź na demokratyczny system kierowania hufcem.

NA początku stycznia musisz opracować roczny raport z działalności hufca i - wspólnie ze swoim księgowym - budżet na rok 2000.

A tak swoją drogą, to koniecznie weź udział w kursie dla nowych komendantów hufców (od 17.03 do 24.03. CSI w "PerkozieÓ), nawet jeśli jesteś hufcowym z dużym doświadczenie instruktorskim. Starą wiedzę trzeba koniecznie odświeżyć.

ŻYCZĘ powodzenia! Pamiętaj, wszystko jest dla ludzi i nie taki diabeł straszny jak go malują.

hm. Hanna Kowalska, Sierpc Generuje GazEla