Służba ochotnicza - wielka życiowa przygoda

PODCZAS odbywającej się w październiku w Harcerskim Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Perkoz" konferencji szefów ośrodków skautowych z całej Europy wśród wielu omawianych tematów była też kwestia służby ochotniczej.

IDEA służby ochotniczej opiera się na założeniu, że pełniące ją osoby stanowią integralną część kadry ośrodka. Ich zadaniem jest pomoc w prowadzeniu ośrodka i zapewnieniu jak najlepszego standardu pobytu osobom, które w nim przebywają. Kadra ochotnicza to zatem, podobnie jak osoby tam zatrudnione, gospodarze ośrodka. Trzeba więc zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka wiąże się z decyzją o podjęciu takiej służby. Jednocześnie należy podkreślić, że pobyt w ośrodku skautowym przez dłuższy czas, udział w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć programowych, poznawanie ciekawych ludzi, wszystko to sprawia, że służba ochotnicza to wielka życiowa przygoda.

KAŻDY z ośrodków ma swoją specyfikę. Dlatego różne są wymagania stawiane kandydatom chętnym do pełnienia służby w danym ośrodku, inne są warunki, jakich ochotnik czy ochotniczka mogą się spodziewać na miejscu. Są jednak pewne cechy wspólne, podkreślane przez kierowników wielu ośrodków.

WARUNKI, jakie musi spełniać członek kadry ochotniczej, zaczynają się od wymogu przynależności do WOSM czy WAGGGS. Dla członków ZHP jest to równoznaczne ze złożonym Przyrzeczeniem Harcerskim. Ponadto osoby takie muszą być pełnoletnie, zdrowe (leczenie za granicą do tanich nie należy) i znać język obcy. Na ogół jest to język angielski. Kierownicy podkreślali, że pobyt w ośrodku bardzo korzystnie wpływa na naukę języka.

ZASADNICZO nie stawia się szczególnych wymagań co do innych umiejętności, chyba że jest to ośrodek, którego program ma szczególną specyfikę, związaną z obowiązkiem posiadania szczególnych uprawnień. Członek kadry ochotniczej uczy się wielu rzeczy w ośrodku; zdarza się nawet, że przechodzi szkolenie bezpośrednio przed podjęciem obowiązków w bazie.

DLA osób pełniących służbę ochotniczą w ośrodkach skautowych ważną pozostaje sprawa finansów. Idea służby ochotniczej opiera się na zasadzie wolontariatu. W wielu ośrodkach jest tak, że kadra ochotnicza nie otrzymuje wynagrodzenia, wypłaca się jej natomiast kieszonkowe. Ponadto trzeba sobie we własnym zakresie opłacić przejazd oraz ubezpieczenie.

RÓŻNE są zadania, które spełniają w bazie członkowie kadry ochotniczej. Wiążą się one zarówno z techniczną obsługą ośrodka (pomoc w kuchni, sprzątanie), jak i z ofertą programową bazy. Ochotnicy biorą udział w zajęciach, a często także je prowadzą. Tutaj wszystko uzależnione jest od charakteru ośrodka: możliwe jest odbywanie licznych wycieczek, paragliding, spływy kajakowe, jazda na nartach (np. w Islandii czy w Alpach Szwajcarskich), żeglarstwo i wiele innych sportów; rękodzieło, różnorodne warsztaty, ogniska.

KIEROWNICY ośrodków skautowych zapewniali, że praca ochotnicza wiąże się z dużym nakładem pracy, ale jednocześnie daje możliwość przeżycia wspaniałych przygód i nauczenia się bardzo wielu rzeczy. Podkreślali fakt, że dla istnienia ośrodków ważna jest pomoc ochotników, są oni zatem bardzo cenieni. Dlatego w trakcie konferencji w "Perkozie" jej uczestnicy omówili nowy program "European Scout Voluntary Programme", który rozpocznie się w przyszłym roku.

phm. Ewa Gąsiorowska

KIEROWNICY ośrodków skautowych zapraszają do pełnienia służby ochotniczej w ich bazach. Bez wątpienia warto skorzystać z takiej możliwości.

phm. Ewa Gąsiorowska Generuje GazEla