HUFIEC ZHP TORUŃ

W hołdzie harcerskiemu patronowi

7 czerwca 1999 r. to data, która w prawie 800-letniej historii Torunia zajmie na zawsze poczesne miejsce. Tego dnia zawitał do nas Ojciec Święty Jan Paweł II. Wszystko było na to ważne spotkanie przygotowane; ciężkie deszczowe chmury rozstąpiły się po południu, by słońce swymi promieniami mogło pieścić strzelisty gotyk toruńskich budowli i otulać ciepłem zebrane mrowie ludzi, nasze serca radośnie otwarte na Słowo, nasze harcerskie ręce, gotowe nieść chętną pomoc bliźnim...

PODCZAS popołudniowego nabożeństwa czerwcowego, które odbyło się przy ołtarzu, zbudowanym na toruńskim lotnisku, papież beatyfikował księdza phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego - druha Wicka. Dla nas - harcerzy był to szczególnie cenny dar. Mamy odtąd w niebie patrona i orędownika związanego z harcerstwem całym życiem. Podczas nabożeństwa Ojciec Święty pobłogosławił wotum na ołtarz błogosławionego, które ufundowane zostało prze toruńskich harcerzy z inicjatywy Harcerskiego Kręgu Seniorów.

NIEDZIELA 26 września była kolejnym uroczystym dniem dla toruńskich harcerzy. W kościele Najświętszej Maryi Panny, w którym przed wojną druh Wicek był wikarym, odprawiona została uroczysta msza dziękczynna, na której harcerze przekazali pobłogosławione przez papieża wotum. Wnętrze gotyckiej świątyni zapełniło się szarymi i zielonymi mundurami od najmłodszych zuchów po sędziwych seniorów. Byli przedstawiciele organizacji harcerskich działających w Toruniu, komendantka Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, przedstawiciele władz Torunia z prezydentem miasta, goście - seniorzy z Brodnicy, Inowrocławia, Bydgoszczy. Przybyła też siostra ks. Frelichowskiego pani Marcjanna Jaczkowska.

MSZĘ celebrował J.E. biskup Andrzej Suski w asyście kapelanów harcerskich. Ksiądz biskup przekazał przedstawicielom ZHP i ZHR relikwie błogosławionego, umieszczone w relikwiarzu w kształcie stylizowanego Krzyża Harcerskiego. Zebrani modlili się też - w przededniu 60. rocznicy powstania Szarych Szeregów -  za dusze harcerek i harcerzy poległych w czasie wojny.

PO mszy harcerze przemaszerowali na Rynek Staromiejski, gdzie odbył apel Hufca Toruń, na którym dwoje harcerzy - Patrycja Potoniec i Cezary Czyżewski - złożyli Zobowiązanie Instruktorskie.

UROCZYSTOŚĆ zakończyło ognisko na dziedzińcu kościoła NMP, z gawędą komendanta hufca i harcerskimi piosenkami oraz pyszny poczęstunek.

Na podstawie relacji: hm. Beaty Chomicz i pwd. Patrycji Potoniec Generuje GazEla