Czuwaj

2/2001

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer


Napisz do nas:
czuwaj@zhp.org.pl
 Okładka

OD REDAKTORA

GDY piszę te słowa, właśnie rozsyłany jest naszym czytelnikom nieco spóźniony numer styczniowy. Tym razem trochę nadrobiliśmy spóźnienie i numer lutowy jest już prawie gotowy do druku.

W styczniu obiecałem wam stopniowe zmiany w "Czuwaj". Najpierw o finansach. Ponieważ mamy coraz mniej pieniędzy na wydawanie naszego pisma, być może będziemy musieli zdecydowanie ograniczyć wysyłkę bezpłatną. Dlatego kierujemy pytanie do wszystkich naszych czytelników: Czy nie chcielibyście zaprenumerować "Czuwaj" i otrzymywać gazetę do domu? Zahamowanie bezpłatnej wysyłki do hufców i chorągwi wymagać będzie bardzo zdecydowanych decyzji tak Głównej Kwatery ZHP, jak i Harcerskiego Biura Wydawniczego. Dziś nic jeszcze nie jest przesądzone.

RÓWNOLEGLE będziemy się starali zdobywać większą liczbę reklam. Dziś, po raz pierwszy w historii "Czuwaj", sprzedaliśmy ostatnią stronę. Zamiast zdjęć z harcerskiej imprezy - reklama. Będziemy w taki sposób nasze zarobkowanie rozwijać. Zatem jeżeli ktoś z was chciałby zareklamować swą bazę na lato lub na cały rok, usługi turystyczne, produkcję akcesoriów harcerskich i turystycznych, sprzedaż artykułów dla harcerzy - zapraszamy na strony "Czuwaj". Piszcie do nas, przysyłajcie listy pocztą elektroniczną - im więcej będzie reklam, tym więcej będzie bezpłatnych egzemplarzy wysyłanych do hufców i chorągwi. Cennik reklam zainteresowanym osobom i firmom przesyła HBW.

O nowościach w tym numerze. Nowa i trudna będzie dyskusja wywołana decyzjami styczniowej Rady Naczelnej ZHP (patrz str. 9-12). Dotyczyć ona będzie nie tylko analizy tych konkretnych wydarzeń, lecz przede wszystkim wszech-stronnego przygotowania się do grudniowego zjazdu ZHP. Liczę na to, że w najbliższych numerach opublikujemy artykuły nie tylko członków Rady, lecz głos zabiorą wszyscy, którzy będą chcieli ocenić dotychczasową naszą działalność i podyskutować o przyszłości.

DRUGIM tematem, tylko na pozór przyczynkarskim, jest praca chorągwianych komisji stopni instruktorskich. Chcemy pokazać lepsze i słabsze komisje, różne doświadczenia, sukcesy i kłopoty. Rozpoczynamy od rozmowy o zdobywaniu stopnia harcmistrzyni/harcmistrza. Czy materiał zamieszczony w dzisiejszym numerze wzbudził już wasze zainteresowanie?

NIELICZNI nasi czytelnicy od czasu do czasu piszą do nas, oceniając nasze pismo. Ogłaszam malutki błyskawiczny konkurs. Oceńcie "Czuwaj", napiszcie, jakie materiały przeczytaliście z przyjemnością, które są ważne i potrzebne, z jakich tematów możemy zrezygnować i czego w naszym instruktorskim piśmie brakuje! Dla autorów-recenzentów "Czuwaj" mamy interesujące (choć skromne) nagrody. Na wypowiedzi o tym numerze czekamy do 10 marca 2001 r. Wyniki konkursu ogłosimy w numerze kwietniowym.

Adam Czetwertyński Generuje GazEla