Czuwaj

2/2001

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer


Napisz do nas:
czuwaj@zhp.org.pl

Krótko...

6 stycznia 2001

W Warszawie z udziałem przewodniczących chorągwianych komisji rewizyjnych odbyło się posiedzenie Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP. W posiedzeniu, któremu przewodniczył hm. Marian Kozioł, wziął udział naczelnik ZHP hm. Wiesław Maślanka.

7 stycznia 2001

DO zbierania środków na leczenie niemowląt w czasie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy aktywnie włączyły się setki harcerek i harcerzy w całym kraju.

7 stycznia 2001

NA dziedzińcu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie odbył się uroczysty apel z okazji 53 rocznicy śmierci Jana Rodowicza "Anody". W uroczystości wziął udział sekretarz Rady Naczelnej ZHP hm. Gerard Żorawik.

9 stycznia 2001

W Warszawie odbył się pogrzeb Stanisława Broniewskiego "Orszy". W uroczystościach żałobnych (w katedrze św. Jana i na Powązkach), którym przewodniczył ks. prymas kardynał Józef Glemp, wzięli między innymi udział członkowie władz państwowych z premierem Jerzym Buzkiem i władze polskich organizacji harcerskich.

13 stycznia 2001

PO raz pierwszy spotkał się komitet obchodów 5 rocznicy śmierci hm. Stefana Mirowskiego. W skład komitetu weszli m.in. przewodnicząca ZHP hm. Maria Hrabowska, naczelnik ZHP hm. Wiesław Maślanka, hm. Ryszard Pacławski, hm. Wojciech Katner i hm. Jan Rossman. Na sekretarza Komitetu został wybrany hm. Bronisław Nowak.

13 stycznia 2001

W siedzibie Głównej Kwatery ZHP odbyło się noworoczne spotkanie przedstawicieli władz Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" z wiceprzewodniczącym hm. Zbigniewem Korbą i Związku Harcerstwa Polskiego z przewodniczącą hm. Marią Hrabowską.

20 stycznia 2001

W Warszawie odbyło się XI zebranie Rady Naczelnej ZHP.

20 stycznia 2001

W 10 rocznicę powtórnego powołania Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w katedrze polowej WP w Warszawie odbyła się uroczysta msza święta, którą celebrował bp polowy WP gen. Sławoj Leszek Głódź. ZHP reprezentowali zastępczyni naczelnika ZHP hm. Teresa Hernik i kapelan ZHP ks. phm. Jan Ujma.

22 stycznia 2001

NA terenie warszawskiej Cytadeli odbyły się uroczystości w rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Wzięła w niej udział zastępczyni naczelnika ZHP hm. Teresa Hernik oraz reprezentacja Stołecznej Chorągwi ZHP z zastępczynią komendanta chorągwi hm. Iloną Pniewską.

25 stycznia 2001

W Słupsku odbył się pogrzeb ks. infułata Wiktora Paneckiego, w latach trzydziestych wizytatora Głównej Kwatery Harcerzy. W uroczystościach wzięła udział przewodnicząca ZHP hm. Maria Hrabowska.

31 stycznia 2001

NACZELNIK ZHP hm. Wiesław Maślanka wraz z komendantem Chorągwi Kieleckiej ZHP hm. Cezarym Huciem zostali przyjęci przez wojewodę świętokrzyskiego Wojciecha Lubawskiego. Rozmawiano o pomocy władz wojewódzkich w działaniach na rzecz rozwoju harcerstwa. Generuje GazEla