Czuwaj

2/2001

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer


Napisz do nas:
czuwaj@zhp.org.pl
DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

Być razem w skautingu

NA 4 Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 r., która odbywała się w Stanach Zjednoczonych, delegatki postanowiły ustanowić specjalny dzień, w którym wszystkie skautki miałyby okazję pomyśleć o swoich siostrach w innych krajach, przesłać im pozdrowienia i życzenia. Wybór padł na 22 lutego - wspólny dzień urodzin założycieli skautingu Olave i Roberta Baden-Powellów. Stało się też tradycją, że tego dnia dziewczęta zbierają symboliczne pensy, które - grosz do grosza - tworzą fundusz przeznaczony na rozwój ruchu w krajach najbardziej potrzebujących wsparcia.

I tak już od 75 lat dzień 22 lutego - Dzień Myśli Braterskiej - jest symbolem braterstwa i przyjaźni, łączącej skautową brać na całym świecie.

U nas w Polsce, w koedukacyjnym ZHP, dzień ten obchodzimy wszyscy - i druhny, i druhowie. Trochę inaczej niż w innych krajach harcerskie grosiki zbieramy dla Centrum Zdrowia Dziecka, aby wspomóc leczenie chorych rówieśników. Ważne to i potrzebne, choć, moim zdaniem, powinniśmy - a może powinnyśmy, bo przecież nas druhen, członkiń Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek to dotyczy - pomyśleć też, jak włączyć się do światowego funduszu WAGGGS.

GDY w zimowy wieczór pierwszego Dnia Myśli Braterskiej w nowym tysiącleciu zasiądziemy w harcerskim kręgu, często z zaprzyjaźnionymi drużynami z sąsiedztwa i z przyjaciółmi harcerstwa, pomyślmy o tysiącach harcerek i harcerzy siedzących przy innych kominkach w całej Polsce. Prześlijmy nasze życzenia i słowa pamięci druhnom i druhom spotkanym na harcerskim szlaku, zajrzyjmy, jeśli trzeba, do słowników i napiszmy kilka słów do poznanych kiedyś skautek i skautów. Bo właśnie po to jest ten dzień, abyśmy mogli poczuć radość bycia razem w skautingu.

hm. Halina "Misia" Jankowska Generuje GazEla