Czuwaj

2/2001

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer


Napisz do nas:
czuwaj@zhp.org.pl

10 lat Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich

JESTEŚMY wielką rodziną drużyn i instruktorów, którzy mają wspólne wzorce ideowe i wspólny cel - jednym z ruchów programowo-metodycznych Związku Harcerstwa Polskiego. W naszych działaniach kierujemy się wartościami ideowymi i zasadami organizacyjnymi obowiązującymi ZHP, a także - na swój sposób - realizujemy programy związkowe.

12 maja 2001 r. "Wspólnota" obchodzi swoje 10. urodziny - ważny to dla nas jubileusz. Warto wiedzieć, że kiedy zaczynaliśmy, było nas zaledwie 18 drużyn. Teraz jest 200. Pochodzą ze wszystkich chorągwi ZHP, a także z Białorusi, Litwy i Węgier.

W "Grunwaldzkich Wiciach" - przesłaniu programowym Wspólnoty określiliśmy nasze współczesne rozumienie patriotyzmu jako wielkiego obowiązku wobec bliźnich, Polski i siebie samych, który spełniać będziemy w harcerskiej służbie.

W marszu ku zjednoczonej Europie wybraliśmy drogę odnowy tożsamości narodowej, dziedzictwa kulturowego i historycznego. Na przykładzie wielkich Polaków, którzy uczestniczyli w rozwoju nauki, kultury i przemian społecznych w Europie i świecie, chcemy przygotować młodych do dorosłego życia. Realizowane w drużynach "grunwaldzkie zadania", zdobyte przez harcerzy w próbie charakteru "Znaki Zawiszy", przyjaźnie, wspólne działania - to cały nasz dorobek.

CHCEMY go podsumować i wytyczyć grunwaldzki azymut na spotkaniu w Centralnej Szkole Instruktorskiej w "Perkozie" w dniach 11-13 maja 2001 r. dwoma najważniejszymi wydarzeniami:

JUBILEUSZOWYM Sejmikiem Drużyn Grunwaldzkich, którego uczestnikami będą ci, którzy kiedyś Wspólnotę zakładali i najdłużej w niej pozostają oraz

KONFERENCJĄ Harcmistrzowską: "Ruchy Programowo-Metodyczne w ZHP - doświadczenia i perspektywy".

DO udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli wszystkich ruchów programowo-metodycznych o zasięgu krajowym, działających teraz i w przeszłości oraz osoby zainteresowane tą problematyką. W czasie konferencji proponujemy prezentację wszystkich obecnie działających ruchów. Chcemy, aby wypracowane materiały i stanowiska były przedmiotem dyskusji przed XXXII Zjazdem ZHP.

ZGŁOSZENIA do udziału w konferencji prosimy przesyłać do 15 marca br. pod adresem: Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny "Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich", ul. Warszawska 16, 10-083 Olsztyn

Z Grunwaldzkiego Szlaku pozdrawia Was

hm. Barbara Bogdańska-Pawłowska

przewodnicząca Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich Generuje GazEla