Czuwaj

2/2001

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer


Napisz do nas:
czuwaj@zhp.org.pl

DZIĘKUJEMY

O Wszystkim naszym korespondentom przysyłającym listy przez Internet. Wasze nazwiska z rzadka goszczą w tej rubryczce, ale, jak wiecie, bezpośrednio staram się potwierdzać całą Waszą korespondencję.

O Środowiskom harcerskim, które przesłały nam pozdrowienia z zimowisk.

O Komendzie Hufca ZHP w Jaworznie za zaproszenie na uroczystość wręczenia sztandaru i nadanie hufcowi imienia hm. Stefana Dwornickiego (16.12.2000).

O "Słonecznym" i ich przyjaciołom z Katowic za zaproszenie na koncert "Grudniowe marzenia" (27.12.2000).

O Marcinowi Czajkowskiemu z Przemyśla za wiersz poświęcony bezimiennym bohaterom, harcerzom walczącym o Lwów i Przemyśl.

O Hm. Władysławowi Andrusikiewiczowi z Bydgoszczy za gawędę o Dniu Myśli Braterskiej oraz obszerny artykuł na temat drugiej konspiracji harcerskiej "Godni pamięci narodu".

O Antoniemu Lenkiewiczowi z Wrocławia za głos w dyskusji na temat drugiej konspiracji harcerskiej.

O Hm. Bogdanowi T. Włodarczykowi z Kanady za materiały o 31 Kręgu Starszoharcerskim "Tatry", który obchodził 50. rocznicę założenia.

O Mirosławowi Looze z Łodzi za relację o spotkaniu harcerzy należących w latach 1946-1948 do 49 ŁDH im. gen. W.Sikorskiego

O Adamowi Rząsie z Rzeszowa, przyjacielowi harcerstwa, emerytowanemu nauczycielowi akademickiemu, za list, w którym opisuje swoje związki z harcerstwem a także wymienia licznych swych wychowanków z rzeszowskiej WSP - instruktorów harcerskich (m.in. hm. Władysławę Domagałę).

O IV Hufcowi ZHP Wrocław-Fabryczna za kolejne wydanie "Czwóreczki".

O Hm. Ryszardowi Książczykowi z Sieradza za informację o Harcerskich Spotkaniach Kulturalnych Gruszczyce 2000. Za rok prosimy o śliczne zdjęcia na okładkę!

O Pwd. Nataszy Styczyńskiej z Nowego Sącza za wspomnienie z kwaterki w Grodzie Kraka na Zlocie GNIEZNO 2000 (bardzo nam się podobało zdjęcie z druhem Pacławskim, czy można mu je podarować?).

O Sztabowi Harcerskiego Korpusu Srebrnogórskiego za informację o reaktywowaniu działalności korpusu. Napiszcie nam o waszych planach!

O Phm. Wojciechowi Sildatkowi za artykuł o roli harcerstwa w szkolnym systemie wychowawczym.

O Elżbiecie Szczygieł z Puław za artykuł "Drużyna NS jako narzędzie wychowawcze?".

O Phm. Julicie Błasiak z Bydgoszczy za przesłaną pracę "Wartości nadające sens w życiu i pracy instruktora harcerskiego".

O Hm. Krzysztofowi Najbergowi z Warszawy za informację o współpracy harcerzy Hufca Praga Północ z Warszawskim Hospicjum dla Dzieci i Młodzieży.

O Pwd. Arturowi Lipowiczowi z Lelowa za artykuł "Quo vadis instruktorze?".

O Harcerskiemu Krąg Seniorów "Twierdza" 10 Warszawskiej Drużyny Harcerzy za zaproszenie na wystawę "15 lat Twierdzy - prezentacja niektórych działań w latach 1985-2000".

O XIV Sokołowskiemu Szczepowi Harcerskiemu "PANGEA" za ciepłe pozdrowienia z Europejskiego Spotkania Młodych Taizé w Barcelonie.

Adam Czetwertyński Generuje GazEla