Czuwaj

4-5/2001

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer


Napisz do nas:
czuwaj@zhp.org.pl

Krótko...

3 marca 2001

W Warszawie odbyło się zebranie Rady Naczelnej ZHP (patrz "Czuwaj" nr 3/2001).

16-17 marca 2001

W ośrodku Chorągwi Stołecznej w Starej Dąbrowie spotkali się na seminarium skórzanych sznurów instruktorzy Głównej Kwatery ZHP. Tematem było zaprezentowanie zadań i przedsięwzięć realizowanych przez poszczególne działy, wydziały i zespoły Głównej Kwatery, rozmowa o obecnej sytuacji Związku, a także o zadaniach wynikających z przygotowań do XXXII Zjazdu ZHP.

17 marca 2001

23 rocznicę śmierci hm. Aleksandra Kamińskiego Krąg "Ruch Kamykowy" i Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP uczciły uroczystym apelem przy grobie "Kamyka". W kwaterze Szarych Szeregów na Cmentarzu Powązkowskim spotkali się harcerki i harcerze z  warszawskich drużyn, uczniowie szkół noszących imię Aleksandra Kamińskiego, instruktorzy i seniorzy. Obecna była córka Aleksandra Kamińskiego prof. Ewa Rzetelska-Feleszko. O godz. 16.00 w kościele św. Jakuba odprawiona została msza św. w intencji "Kamyka", a wieczorem zaproszeni goście uczestniczyli we wspomnieniowym kominku zorganizowanym przez zespół "Gawęda".

21 marca 2001

W Głównej Kwaterze ZHP na zaproszenie naczelnika hm. Wiesława Maślanki odbyło się doroczne spotkanie z przedstawicielami ambasad. Przybyli przedstawiciele 16 państw, w tym osobiście ambasadorzy Węgier i Indii, a także przedstawiciele MEN i Kancelarii Prezydenta RP. Spotkanie prowadzili komisarze zagraniczni hm. Ewa Lachiewicz i hm. Piotr Borys.

23 marca 2001

PRZEWODNICZĄCA ZHP hm. Maria Hrabowska, naczelnik ZHP hm. Wiesław Maślanka i zastępczyni naczelnika ZHP hm. Teresa Hernik byli gośćmi minister Marii Smereczyńskiej, pełnomocnika Rządu ds. Rodziny. Rozmawiano o aktualnej sytuacji w naszej organizacji, inicjatywach i zamierzeniach programowych i organizacyjnych w roku 2001 oraz o problemach stowarzyszeń wychowawczych o zasięgu ponadlokalnym.

23-25 marca 2001

W Warszawie odbył się XXXI Rajd Arsenał (patrz str. 35).

24 marca 2001

W Ośrodku Harcerskim w Chorzowie w czasie IV Giełdy Baz i Ośrodków ZHP przedstawiciele ok. 40 baz harcerskich prezentowali walory turystyczne i programowe swoich ośrodków. Giełdę odwiedził naczelnik ZHP hm. Wiesław Maślanka.

24 marca 2001

W Lutyni Dolnej w Czechach odbył się V Zjazd Harcerstwa Polskiego w Republice Czeskiej. Przewodniczącym Rady Naczelnej został ponownie phm. Bohdan Prymus, a naczelniczką - hm. Alicja Berki. (Czytaj w "Czuwaj" nr 6/2001).

24 marca 2001

Z inicjatywy Ruchu Programowego "Wspólnota Felkowa" w Warszawie na kościele przy ul. Zagórnej została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona phm. por. Andrzejowi Samsonowiczowi ps. "Xiążę" - harcerzowi z plutonu "Felek" batalionu "Zośka". Tablicę odsłonił brat "Xięcia" prof. Henryk Samsonowicz.

26 marca 2001

W rocznicę Akcji pod Arsenałem Stowarzyszenie Szarych Szeregów zorganizowało uroczysty apel pod tablicą upamiętniającą akcję. Warty honorowe zaciągnęli harcerki i harcerze z ZHP i ZHR. Wieczorem odbył się przygotowany przez Chorągiew Stołeczną ZHP kominek harcerski, w którym uczestniczyła przewodnicząca ZHP hm. Maria Hrabowska i zastępczyni naczelnika ZHP hm. Teresa Hernik. Gościem na kominku był prezydent Warszawy Paweł Piskorski.

26 marca 2001

PRZEWODNICZĄCA ZHP hm. Maria Hrabowska, naczelnik ZHP hm. Wiesław Maślanka i zastępczyni naczelnika ZHP hm. Teresa Hernik byli gośćmi minister Teresa Kamińskiej, szefa Gabinetu Politycznego Premiera. Rozmowa dotyczyła m.in. bieżącej działalności naszego Związku, sytuacji w ruchu harcerskim, współdziałania z MEN i innymi resortami rządowymi, a także sytuacji stowarzyszeń społecznych.

31 marca 2001

W Warszawie odbyło się seminarium przedzjazdowe władz naczelnych Związku Harcerstwa Polskiego, w którym uczestniczyli członkowie Rady Naczelnej, Centralnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Harcerskiego, Głównej Kwatery ZHP, a także instruktorzy GK i komendanci chorągwi. Podczas kilkugodzinnego spotkania zaprezentowane zostały problemy i zagadnienia, które stać się powinny tematem prac i dyskusji przedzjazdowej - miejsce ZHP w społeczeństwie i ruchu skautowym, wychowanie harcerskie i program ZHP, instruktorzy i dorośli w harcerstwie, zarządzanie i finansowanie. Generuje GazEla