Czuwaj

4-5/2001

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer


Napisz do nas:
czuwaj@zhp.org.pl

REGULAMIN

Honorowej Nagrody im. hm. Olgierda Fietkiewicza

NAGRODA przyznawana jest za wzbogacanie wiedzy o historii harcerstwa i jej popularyzację.

PREMIUJE indywidualne i zespołowe dokonania w zakresie:

- badań dziejów harcerstwa oraz tworzenia nowoczesnej bazy źródłowej dziejów harcerstwa,

- popularyzacji historii harcerstwa,

- inicjowania działań programowych przybliżających współczesnym pokoleniom harcerskim własną historię,

- dokumentowania dziejów harcerstwa (gromadzenie dokumentów i pamiątek, organizacja wystaw, muzealnictwo).

PRZYZNAWANA jest w kategoriach:

- opracowań historii harcerstwa,

- archiwizowania harcerskich dziejów oraz inicjatyw muzealnych,

- historycznej edukacji harcerek i harcerzy.

NAGRODĘ (nagrody) przyznaje Naczelnik ZHP na wniosek powołanego przez niego i działającego przez cały rok Kolegium Nagrody, którego zadaniem jest rejestrowanie i ocena dokonań w zakresie objętym ideą Honorowej Nagrody.

NAGRODY mają charakter honorowy, są równorzędne. O liczbie przyznanych nagród decyduje Naczelnik ZHP na wniosek Kolegium Nagrody.

NAGRODA przyznawana jest 22 maja każdego roku - w rocznicę ogłoszenia przez Andrzeja Małkowskiego rozkazu o utworzeniu pierwszych drużyn skautowych na będących pod zaborami ziemiach polskich.

UZASADNIONE wnioski, propozycje i sugestie prowadzące do wyłonienia kandydatów do Honorowej Nagrody im. hm. Olgierda Fietkiewicza należy kierować do Głównej Kwatery ZHP do 31 marca.

hm. Wiesław Maślanka

Warszawa, 22 maja 2001 roku Generuje GazEla