KRÓTKO...

7 kwietnia 2001

W Gdyni z inicjatywy Harcerskiego Kręgu Morskiego im. gen. Mariusza Zaruskiego odbyły się uroczyste obchody 60. rocznicy śmierci twórcy harcerskiego żeglarstwa, kapitana jachtu "Zawisza Czarny" gen. Mariusza Zaruskiego, zmarłego w więzieniu NKWD w 1941 r. w Chersoniu na Ukrainie.

7-8 kwietnia 2001

W Bydgoszczy 7 kwietnia odbyły się X Mistrzostwa Pływackie Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej, a 8 kwietnia XI Mistrzostwa Pływackie ZHP, na które przybyły reprezentacje 5 chorągwi i kilku hufców z różnych stron Polski. Zwyciężyła I reprezentacja gospodarzy przed reprezentacją Chorągwi Śląskiej i II reprezentacją gospodarzy.

7-8 kwietnia 2001

W Warszawie odbyła się konferencja instruktorska "Jaki Związek Harcerstwa Polskiego" zorganizowana przez ruch programowo-metodyczny RUCH CAŁYM ŻYCIEM. Ponad 80 instruktorek i instruktorów z całej Polski przez dwa dni dyskutowało o obliczu ideowym naszego Związku, jego programie, o sposobie zarządzania, gospodarce i finansach, a także o przygotowaniu ZHP do wejścia Polski do Unii Europejskiej. Gośćmi dyskusji sumującej konferencję byli przewodnicząca ZHP hm. Maria Hrabowska i naczelnik hm. Wiesław Maślanka (czytaj str. 6).

6-17 kwietnia 2001

W ramach programu GOLD realizowanego przez Zespół Harcerek GK ZHP i organizację The Guide Association z Wielkiej Brytanii w Polsce przebywało 8 brytyjskich instruktorek, które razem z 18 instruktorkami i harcerkami starszymi z różnych miast Polski realizowały program, mający na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności instruktorskich, a także doskonalenie znajomości języka angielskiego naszych druhen. Było to już czwarte spotkanie polskich i brytyjskich instruktorek.

13 kwietnia 2001

W Warszawie tradycyjnie już harcerze i instruktorzy Chorągwi Stołecznej razem z kapelanem ZHP ks. phm. Janem Ujmą uczestniczyli w Drodze Krzyżowej, która w Wielki Piątek przeszła ulicami warszawskiego Starego Miasta.

19 kwietnia 2001

W Warszawie spotkała się Rada Programowa Muzeum Harcerstwa. W spotkaniu uczestniczyła zastępczyni naczelnika ZHP hm. Teresa Hernik.

20 kwietnia 2001

W Szczekocinach w Chorągwi Kieleckiej z inicjatywy miejscowego Hufca ZHP odsłonięty został Pomnik Harcerski. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. celebrowaną przez bp. Kazimierza Rycana, po której nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pomnika. Po południu zebrani harcerze i mieszkańcy miasta uczestniczyli w koncercie. W uroczystościach uczestniczyły przewodnicząca ZHP hm. Maria Hrabowska i zastępczyni naczelnika ZHP hm. Teresa Hernik.

23-24 kwietnia 2001

W Wiechlicach w woj. lubuskim odbyła się Wojewódzka Konferencja Naukowo-Metodyczna "Wychowawca i środowisko lokalne w paradygmacie wychowania XXI wieku", zorganizowana przez Lubuskie Kuratorium Oświaty i Komendę Chorągwi Ziemi Lubuskiej. Podczas konferencji zaprezentowane zostały również tematy dotyczące harcerskiej metody i programu. Główną Kwaterę ZHP reprezentował kierownik Działu Programowo-Metodycznego hm. Dariusz Supeł.

25 kwietnia 2001

NA cmentarzu w Palmirach, gdzie spoczywają mieszkańcy Warszawy, zamordowani przez hitlerowców, odbyły się z inicjatywy prymasa Polski okolicznościowe uroczystości. Harcerki i harcerze z Chorągwi Stołecznej ZHP zaciągnęli warty honorowe, a wieczorem przygotowali dla wszystkich uczestników harcerskie ognisko. W uroczystościach uczestniczył premier Jerzy Buzek, a władze ZHP reprezentowała zastępczyni naczelnika hm. Teresa Hernik.

29 kwietnia 2001

W Łódzkim Domu Kultury odbyło się podsumowanie konkursu recytatorskiego "Strofy o Ojczyźnie", organizowanego od lat przez środowisko Chorągwi Łódzkiej. W finale brali udział reprezentanci 8 chorągwi, którzy wystąpili w koncercie finałowym. Główną Kwaterę ZHP reprezentowała zastępczyni naczelnika ZHP hm. Teresa Hernik.

30 kwietnia - 2 maja 2001

PRZEDSTAWICIELE środowisk żeglarskich z 11 chorągwi spotkali się w Sztynorcie na XVIII Zlocie Drużyn Wodnych, organizowanym przez Komendę Hufca Węgorzewo. Żeglarskim regatom towarzyszyły konkurs piosenki żeglarskiej, parada wszystkich załóg z fajerwerkami i pożyteczna praca - każda załoga brała udział w oczyszczaniu brzegów jeziora. Uczestników Zlotu odwiedziła zastępczyni naczelnika ZHP hm. Teresa Hernik. Generuje GazEla