CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP

Jest na świecie takie miejsce...

...GDZIE w pięknym, pachnącym lesie, w Centralnej Szkole Instruktorskiej podnosi swoje kwalifikacje nasza kadra. Nie tylko kwalifikacje instruktorskie, ale także zawodowe. Już ponad 100 instruktorów nauczycieli uzyskało zaświadczenia uczestnictwa w kursie doskonalącym zorganizowanym w ramach CSI ZHP - w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Instruktorów - Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli. Placówka została powołana zgodnie z uchwałą XXXI Zjazdu ZHP. Ministerstwo Edukacji Narodowej wpisało CODI do rejestru (DN.2.14123/15/99) w 1999 r.

CODI to nie taki sam ośrodek, jaki mają nauczyciele "za rogiem"... Pracujemy metodą harcerską, a ona tworzy niepowtarzalny klimat i atmosferę naszych kursów. Korzystamy z harcerskiego dorobku, którym nie mogą się poszczycić inne tego rodzaju placówki.

UCZESTNICY kursów w ankietach ewaluacyjnych podkreślali:

"...CZUŁAM się jak prawdziwy instruktor, który ucząc się, cieszy się, że może się podzielić z innymi tym, co sam umie."

"MIMO ciężkiej pracy na kursie były to dla mnie dni wykorzystane pod każdym względem."

"PO tym kursie prowadzonym metodą harcerską wierzę, że ZHP przetrwa różne próby czasu." H5:W minionym roku szkolnym odbyły się dwa kursy doskonalące:

* Kolejna trzecia już edycja Kursu doskonalącego dla nauczycieli w zakresie budowania programów edukacyjnych w zreformowanej szkole. Prowadzony był on przez phm. Grażynę Czetwertyńską. Kurs uzyskał bardzo wysokie oceny m. in. dlatego, że połączono w nim wiedzę z zakresu budowania autorskich programów nauczania z wiedzą instruktorską. Znalazło się miejsce na repetytorium metody harcerskiej, na wykorzystywanie programów ZHP w szkolnym programie nauczania. Nauczyciele dowiedzieli się, jak stworzyć bezstresowo (bo metodami aktywnymi) program wychowawczy szkoły oraz wewnątrzszkolny system oceniania.

* Kurs wykorzystywania metod aktywizujących w edukacji europejskiej - Animator edukacji i inicjatyw europejskich, który został zorganizowany przy współpracy z Narodową Agencją Programu "Młodzież". Całość koordynowała phm. Anita Toborek - edukator "Nowej Szkoły". Kurs został tak skonstruowany, aby nauczyciel sam zgłębił wiedzę na temat Unii Europejskiej, poznał metody aktywizujące, skonstruował przedsięwzięcia europejskie w szkole lub w klasie, poznał propozycję Programu "Młodzież", nauczył się pisać wnioski grantowe, dowiedział się, jak założyć i prowadzić Szkolny Klub Europejski oraz jak taką działalność wpisać w drogę rozwoju zawodowego... A czasami wieczorami siadaliśmy przy ogniu i rozmawialiśmy o instruktorskich sprawach.

CZĘŚĆ materiałów, które wypracowali uczestnicy kursu, można zobaczyć na stronie www.csi.zhp.org.pl

W tym roku, niestety, nie odbyło się kilka zaplanowanych wcześniej kursów. Zastanawiam się, dlaczego? Jak wykazuje spis harcerski, mamy w Związku dużą grupę instruktorów nauczycieli. Reforma oświaty wręcz wymusza stałe doskonalenie swoich umiejętności. Możliwości CODI - harcerskiej placówki doskonalenia nauczycieli z uprawnieniami MEN - są duże. Dlaczego taka mała grupa instruktorów-nauczycieli skorzystała z oferty edukacyjnej CODI? Może winna jest nietrafiona tematyka kursów? A może cena kursu jest zbyt wysoka? Może sześciodniowa forma kształcenia, która wymaga zwolnienia z pracy? Może harcerskie komendy nie przekazują informacji?

BYNAJMNIEJ nie są to pytania retoryczne. Odpowiedzi na nie ogromnie pomogłyby w dopasowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb nauczycieli w nowym roku harcerskim. Drogi instruktorze nauczycielu, jeżeli masz ciekawe propozycje, jeżeli masz konkretne potrzeby związane z własnym rozwojem zawodowym - napisz, zadzwoń. H5:W roku harcerskim 2001/2002 m.in. planujemy warsztaty:

* Wykorzystywanie metodyki zuchowej w kształceniu zintegrowanym,

* Wykorzystywanie metod i technik aktywizujących w edukacji ekologicznej,

* Budowanie ścieżek edukacyjnych na podstawie niektórych programów ZHP,

* Budowanie programów edukacyjnych w zreformowanej szkole.

W ramach rozwiązań organizacyjnych proponujemy zrezygnować z tygodniowych kursów na rzecz trzech trzydniowych warsztatów rozłożonych w czasie, np. raz w miesiącu. Naszym marzeniem jest przeprowadzenie kursu dla nauczycieli wiejskich.

KAŻDA wskazówka, rada, propozycja będzie dla nas bardzo cenna.

hm. Katarzyna Ernest

CSI ZHP

CENTRALNY Ośrodek Doskonalenia Instruktorów

UROCZYSKO Waszeta

11 - 015 Olsztynek

TEL. (0-89) 519 22 21, 519 32 22

E-MAIL: csi@zhp.org.pl Generuje GazEla