TYDZIEŃ TRADYCJI GRUNWALDZKIEJ

Uwaga krótkofalowcy!

WARSZAWSKI Oddział Terenowy PZK we współpracy z ruchem programowo-metodycznym ZHP "Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich" przystępuje do wydawania dyplomu krótkofalarskiego "Tydzień Tradycji Grunwaldzkiej".

ABY zdobyć dyplom, należy w okresie trwania "Tygodnia" (w roku 2001 od 10 do 16 lipca) uzyskać za nawiązane łączności dokładnie 1410 punktów.

ZA łączność ze stacjami okolicznościowymi Zlotu Harcerskiego "Grunwald" - SP0ZHG oraz 3Z0PG - przyznawane jest 300 pkt. Za łączność z inną stacją pracującą z pola Bitwy Grunwaldzkiej - 200 pkt. Za łączności ze stacjami organizatorów (SP5KAB, SP5PEP, SP5PPK, SP5YMU, SP5YRO, SP5ZCC, SP5ZHT, SP5ZIP, SP5ZRW) oraz ze stacjami pracującymi z Góry Dylewskiej - po 150 pkt. Za łączności z innymi stacjami harcerskimi lub pracującymi z obozów harcerskich - po 100 pkt. Za pozostałe łączności ze stacjami popularyzującymi Tydzień Tradycji Grunwaldzkiej - po 10 pkt.

DO dyplomu zaliczane są łączności na pasmach 3,5 MHz i 7 MHz (tylko SSB) oraz w paśmie 2 m (tylko FM, również przez przemienniki). Zaliczana jest tylko jedna łączność z daną stacją, niezależnie od pasma.

ORGANIZATORZY zwracają się tą drogą do wszystkich harcerzy-krótkofalowców, w tym zwłaszcza do operatorów stacji klubowych, o aktywność na pasmach w okresie od 10 do 16 lipca, a następnie

O nadesłanie kserokopii dzienników stacyjnych za ten okres do wydawcy dyplomu pod adresem: Warszawski Oddział Terenowy PZK, skr. poczt. nr 3, 00-955 Warszawa 15.

KRÓTKOFALOWCY zdobywający dyplom przesyłają zgłoszenie z kserokopią opłaty za dyplom w wysokości 10 zł. Opłaty te prosimy wpłacać na konto: Warszawski Oddział Terenowy PZK, PKO BP XV Oddz. Warszawa, 67-10201156-123110594 z dopiskiem "Tydzień Tradycji Grunwaldzkiej".

RÓWNOLEGLE w dniu 15 lipca 2001 r. przeprowadzone zostaną zawody "Grunwald 2001", których organizatorem jest klub SP5ZHT z Działdowa. Zawody odbędą się w godzinach od 6 do 8 rano i od 18 do 20 (czasu lokalnego) w paśmie 3,5 MHz emisją SSB. Najwyżej punktowane są łączności ze stacjami 3Z0PG oraz SP0ZHG. Wysoko punktowane są łączności z innymi stacjami harcerskimi. W klasyfikacji oprócz stacji klubowych, indywidualnych i nasłuchowców wyróżniono kategorię indywidualnych krótkofalowców - harcerzy i instruktorów. Osoby te dołączają do logu dane o pracy harcerskiej (stopień i przydział). Logi z zawodów prosimy przesyłać w terminie do 15 sierpnia br. pod adresem: Komenda Hufca ZHP,

UL. Chopina 4, 13-200 Działdowo.

ZWYCIĘZCY zawodów otrzymają puchary i dyplomy.

ZE szczegółowym regulaminem zawodów zapoznać się można w piśmie "QTC" oraz na stronach internetowych "Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich" i stronie www.sp5ppk.ampr.pl

hm. Marek Ruszczak SP5UAR Generuje GazEla