DZIĘKUJEMY

V Pwd. Krzysztofowi Kowalczykowi z Jawora za relację z gry "Bastylion 2001". Druhu Krzysiu, to nie jest tak, że w redakcji zatrudniamy stałych redaktorów, zajmujących się fachowo pisaniem. Stały to jest jeden, niżej podpisany. Cieszę się, że zorganizowaliście znakomitą grę. Jednak w przypadku twojego tekstu jest to opis, który nie zainteresuje większej liczby czytelników. Zawsze lepsza w takim przypadku jest na przykład forma pamiętnika organizatora (przeczytaj w następnym numerze tekst phm. Marcina Kowalczyka), wspomnień uczestnika lub reportażu. No i zdjęcia (zawsze ich nam brakuje na ostatnią stronę "Czuwaj") - muszą być kolorowe, różnorodne, takie, które z przyjemnością obejrzy każdy instruktor Związku. Czekam na kolejną korespondencję, może z lata?

V Pwd. Magdalenie Daszczyńskiej z Węgorzewa za relację ze Zlotu Harcerskich Drużyn Wodnych (Sztynort-Węgorzewo 29.04-2.05.2001). Za rok proszę choć o jedno zdjęcie.

V Hm. Wojciechowi Misiukowi z Zabrza za list w sprawie harcerstwa na wsi i możliwości wykorzystania doświadczeń działającego przed czterdziestu laty "Sztabu Wieś". Sugestie druha przekazałem do Zespołu GK ZHP "Harcerstwo na wsi".

V Hm. Janowi Iwanowowi z Morąga za pytania w sprawie podziału między jednostki harcerskie naszych składek członkowskich. Rada Naczelna ZHP jeszcze w tej kadencji podejmie kolejne decyzje w tej sprawie.

V Adamowi Rząsie z Rzeszowa za wspomnienia o urodzonej w 1914 r. druhnie Joannie Bury - instruktorce harcerskiej, bibliotekarce, nauczycielce, działaczce kultury z Przemyśla. Tak jak pan Adam, redakcja życzy Druhnie dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

V Hm. Lesławowi Dallowi z Zakopanego za zaproszenie na uroczyste otwarcie Muzeum Harcerskiego Olgi i Andrzeja Małkowskich (18.05.2001). Przy okazji informujemy, że w siedzibie muzeum (Zakopane, Droga do Rojów 6 - przy ul. Kościeliskiej) obejrzeć także można do końca sierpnia 2001 r. wystawę odznak i plakietek harcerskich ze zbiorów hm. Jacka Nawrockiego z Krakowa.

V Komendzie Hufca ZHP im. Straży Granicznej w Kętrzynie za zaproszenie do udziału w zlocie Hufca i uczestniczenia w sesji naukowej z okazji jubileuszu 55-lecia harcerstwa na Ziemi Kętrzynskiej (9.05.2001).

V Komendzie Chorągwi Łódzkiej im. hm. Aleksandra Kamińskiego za zaproszenie na Leśne Spotkanie po latach działalności Sztabu Mikroklimat (12.05.2001).

V Komendzie Hufca ZHP w Częstochowie za zaproszenie na uroczyste otwarcie wystawy "90 lat harcerstwa Ziemi Częstochowskiej" (9.05.2001).

V Komendzie Hufca ZHP w Złotoryi za zaproszenie na III Harcerski Turniej Płukaczy Złota (15-17.06.2001).

V Komendzie Hufca ZHP w Lipsku za zaproszenie na imprezy III Amatorskiego wyścigu kolarskiego im. Henryka Gintera (10.06.2001).

Adam Czetwertyński Generuje GazEla