Czuwaj

9/2001

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer
KRÓTKO...

23 czerwca 2001

W Zakopanem odbyły się obchody 60. rocznicy śmierci gen. Mariusza Zaruskiego i 90-lecia Harcerstwa z udziałem ponad 200-osobowej delegacji Chorągwi Małopolskiej ZHP (czytaj "Czuwaj" nr 7/8 2001).

23 czerwca 2001

PODCZAS mistrzostw w ratownictwie wodnym w Ciechanowie naczelnik ZHP hm. Wiesław Maślanka podpisał porozumienie o współpracy ZHP z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Podpisanie porozumienia jest częścią akcji "Uratujmy 1200 dzieci", zmierzającej do stworzenia koalicji na rzecz zapobiegania wypadkom dzieci.

24-30 czerwca 2001

KRÓTKO W Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym na Głodówce odbył się obóz kapelanów harcerskich. Uczestniczyło w nim ponad 50 kapelanów, diakonów i seminarzystów katolickich i prawosławnych.

7-21 lipca 2001

W Kielcach odbył się XXVIII Harcerski Festiwal Młodzieży Szkolnej, którego organizatorem jest Komenda Chorągwi Kieleckiej ZHP.

7-13 lipca 2001

W Pradze odbyły się 17. Konferencja Europejska Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) i 10. Konferencja Europejska Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS) (czytaj "Czuwaj" nr 7/8 2001 oraz w tym numerze na str. 22).

12 lipca 2001

W Głównej Kwaterze ZHP odbyło się spotkanie instruktorów Głównej Kwatery z Rzecznikiem Praw Dziecka Pawłem Jarosem i dyrektorem Wydziału Badań i Analiz Urzędu Rzecznika Zbigniewem Wdowiakiem.

12-16 lipca 2001

JAK co roku w lipcu na Polach Grunwaldu rozbili swoje namioty harcerki i harcerze Wspólnoty Drużyn Grunwaldzich. W Zlocie uczestniczyło około 1200 osób, w tym goście zagraniczni - harcerze z Białorusi, Litwy i Węgier. W uroczystościach 14 lipca, m.in. w Apelu Grunwaldzkim, uczestniczyli przedstawiciele władz ZHP z przewodniczącą hm. Maria Hrabowską i naczelnikiem ZHP hm. Wiesławem Maślanką.

13 lipca 2001

W Warszawie odbyły się uroczystości związane z 5. rocznicą śmierci hm. Stefana Mirowskiego (patrz "Czuwaj" nr 7/8 2001).

28 lipca 2001

NACZELNIK ZHP hm. Wiesław Maślanka wydał Rozkaz Specjalny, w którym wezwał członków naszego Związku do podjęcia działań w ramach Harcerskiej Służby Powodzianom i niesienia pomocy osobom poszkodowanym przez kataklizm (czytaj str. 4).

1 sierpnia 2001

JAK co roku harcerki i harcerze ZHP włączyli się do obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego. Reprezentacje Chorągwi Stołecznej ZHP oraz innych środowisk, m.in. z Chorągwi Wielkopolskiej i Krakowskiej, uczestniczyły w uroczystej zmianie wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza, uroczystościach pod pomnikiem Państwa Podziemnego, na Cmentarzu Powązkowskim pod pomnikiem Gloria Victis oraz na Woli pod pomnikiem Polegli Niepokonani. Harcerze z Węgierskiej Górki prowadzili na Powązkach kwestę na rzecz renowacji kwatery Szarych Szeregów. We wszystkich uroczystościach uczestniczyła zastępczyni naczelnika ZHP hm. Teresa Hernik oraz przewodniczący Rady Seniorów - Harcerek i Harcerzy Dorosłych hm. Andrzej Borodzik.

1-12 sierpnia 2001

W OSW na Głodówce odbył się obóz przygotowujący młodych liderów do podejmowania działań w zakresie profilaktyki nikotynowej oraz promocji zdrowego stylu życia wśród najbliższej społeczności pn. Letnia Szkoła Liderów Zdrowia. Uczestniczyło w nim 70 osób - uczniów gimnazjów i szkół średnich.

2-12 sierpnia 2001

W Centralnej Szkole Instruktorskiej w "Perkozie" odbyła się Letnia Akcja Szkoleniowa ZHP. Uczestniczyło w niej prawie 200 instruktorek i instruktorów z 72 hufców. Przeprowadzono zajęcia w zakresie kierowania organizacją, budowania programu, kształcenia kadry i stwarzania warunków do działania harcerstwa. Uczestnicy LAS-u mieli okazję spotkać się z przewodniczącą ZHP hm. Marią Hrabowską, naczelnikiem hm. Wiesławem Maślanką oraz zastępczynią naczelnika hm. Teresą Hernik. (czytaj na str. 24). Generuje GazEla