Czuwaj

9/2001

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer
POŻEGNANIE

Renata Bednarczyk

13 lipca 2001 r. hm. Renata Bednarczyk, zastępczyni komendanta Gdańskiej Chorągwi ZHP, odeszła na wieczną wartę.

POZOSTAWIŁA w naszych sercach głęboki żal i smutek, ponieważ, patrząc na jej życie, możemy brać przykład, jak pełnić służbę prawdziwie i do ostatnich chwil.

BYŁA harcerką od zawsze. Rozpoczęła harcerską służbę, składając w 1958 r. Obietnicę Zucha. Następnie w drużynie harcerek była zastępową i przyboczną. W 1965 r. została drużynową w Szczepie Obrońców Poczty Polskiej w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdańsku. Była wspaniałą przewodniczką młodych dziewcząt, godnym wzorem do naśladowania. Wykazywała się doskonałymi umiejętnościami organizacyjnymi, czego następstwem było powierzenie jej funkcji komendantki Szczepu im. Obrońców Kępy Oksywskiej przy Szkole Podstawowej nr 76 w Hufcu Gdańsk-Oliwa. Gromadziła wokół siebie młodych ludzi, którym przekazywała harcerską wiedzę i umiejętności, wspólnie z nimi organizowała imprezy, rajdy, obozy i zimowiska. Harcerską służbę kontynuowała od 1972 r. w Szczepie im. Obrońców Helu przy Szkole Podstawowej nr 44 w Gdańsku. W trakcie całej swojej służby instruktorskiej kształtowała charaktery i postawy młodych instruktorów.

PEŁNIŁA jeszcze wiele funkcji. Była przewodniczącą Komisji Kształcenia, zastępczynią komendanta Hufca Wrzeszcz-Oliwa, instruktorką referatu harcerskiego hufca, członkinią rady hufca, kierowniczką Wydziału Organizacji i Wypoczynku, wreszcie od 1993 r. zastępczynią komendanta Gdańskiej Chorągwi ZHP.

ZA działalność w ZHP wyróżniona odznaczeniami państwowymi i harcerskimi.

OD momentu złożenia Zobowiązania Instruktorskiego w 1965 r. nieprzerwanie przez 36 lat pełniła służbę instruktorską. Zawsze gotowa do pomocy, ceniona i lubiana za profesjonalizm i stanowczość w działaniu.

DRUHNIE Renacie mówimy nasze ostatnie Czuwaj!

hm. Bogdan Mierzejewski,

komendant Gdańskiej Chorągwi ZHP Generuje GazEla