Czuwaj

9/2001

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer

Dziękujemy

V Licznym środowiskom harcerskim - chorągwiom, hufcom, drużynom za zaproszenia na jesienne rajdy, zbiórki, konferencje, zloty i złazy. Nie we wszystkich redakcja mogła być reprezentowana, dlatego prosimy o relacje i zdjęcia z tych imprez i uroczystości.

V Hm. Markowi Bieżanowskiemu z Krakowa za relację z uroczystości 60-lecia walk pod Tobrukiem. W 100-osobowej delegacji wzięła także udział reprezentacja 1 Drużyny Harcerek "Róże Pustyni" im. Obrońców Tobruku oraz Kręgu Instruktorskiego "Czerwony Mak" im. Bohaterów Monte Cassino ze Skawiny.

V Hm. Ligii Sierpinie z Torunia za bardzo interesujące wspomnienia. Materiał w przyszłości wykorzystamy.

V Phm. Joannie Marczewskiej z Krapkowic za artykuł o Letniej Akcji Szkoleniowej Opolskiej Chorągwi ZHP w Olchowcu.v Wiktorowi Rogozińskiemu ze Świdnicy za artykuł "Przygoda życia" - relację z wyprawy 15 Świebodzickiej Drużyny Harcerskiej "Troter" im. Obrońców Wieży Spadochronowej na Narodowy Zlot Skautów Amerykańskich (BSA).

V Gen. Józefowi Szewczykowi z Warszawy za przysłanie materiału dh. Haliny Zaleskiej o spotkaniach wychowanków 2 Rabczańskiej Drużyny Harcerskiej im. gen. W. Sikorskiego.

V Hm. Teresie Lirsz z Suchedniowa za wspomnienie o hm. Marii Rutkowskiej.

V Harcerzom z Lidy (Białoruś) za zdjęcia z obozu. A gdzie obiecana relacja?

Adam Czetwertyński Generuje GazEla