Czuwaj

9/2001

 Poprzedni numer  Strona nadrzędna  Następny numer
NIEŚĆ CHĘTNĄ POMOC BLIŹNIM

Z pomocą powodzianom

TEGOROCZNE lato, choć nikt się tego nie spodziewał, przyniosło Polsce ulewy i powodzie. Zaczęło się na początku lipca w Gdańsku, gdzie w ciągu jednego dnia ulewne deszcze spowodowały zatopienie części miasta. Po dwóch tygodniach żywioł zaatakował południe Polski, zalewając Podkarpacie, Lubelskie, Kieleckie. Pod wodą znalazły się całe wsie i miasteczka. Zatopione zostały pola, rozmyte drogi, pozrywane mosty.

I znów, jak przed czterema laty, ludzie dobrej woli włączyli się w akcje pomocy powodzianom. Nie zabrakło wśród nich, bo zabraknąć nie mogło, harcerek i harcerzy.

PO tragicznej ulewie, jaka nawiedziła Gdańsk 9 lipca, harcerze Chorągwi Gdańskiej ZHP natychmiast włączyli się do pomocy przy likwidowaniu jej skutków. W Domu Harcerza na Starówce zorganizowali sztab Harcerskiej Akcji Charytatywnej. Pełnili w nim dyżury instruktorzy i harcerze starsi, którzy prowadzili punkt informacyjny oraz zbierali od mieszkańców i instytucji dary dla powodzian. Dary przekazywane były do punktów noclegowych znajdujących się w szkołach i ośrodkach pomocy społecznej, a także poszkodowanym, którzy nie opuścili swoich zalanych domów i mieszkań.

GDY powódź nawiedziła południowe rejony Polski, naczelnik ZHP hm. Wiesław Maślanka wydał 28.07.2001 r. Rozkaz Specjalny L 4/2001, w którym wezwał członków ZHP do podjęcia działań w ramach Harcerskiej Służby Powodzianom - niesienia pomocy w usuwaniu skutków powodzi, zarówno na terenach zniszczonych miejscowości, jak i bezpośrednio poszkodowanym rodzinom, pomocy instytucjom charytatywnym (m.in. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, Caritas, Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej) w zbiórce, segregacji, konwojowaniu i dystrybucji transportów z pomocą rzeczową oraz do zaopiekowania się dziećmi i młodzieżą z rodzin poszkodowanych przez powódź.

DO prowadzenia działań koordynacyjno-informacyjnych w Głównej Kwaterze ZHP powołany został Sztab Harcerskiej Akcji Powodzianom.

W odpowiedzi na rozkaz Naczelnika chorągwie powołały sztaby lub koordynatorów Harcerskiej Akcji Powodzianom. Na terenach objętych powodzią nawiązały one współpracę z wojewódzkimi sztabami kryzysowymi, władzami samorządowymi oraz instytucjami charytatywnymi, w pozostałych chorągwiach organizowano starszoharcerskie grupy robocze wyjeżdżające do usuwania skutków powodzi, organizowano pomoc instytucjom charytatywnym. Wszystkie chorągwie dokonały analizy sytuacji w bazach i ośrodkach harcerskich pod kątem możliwości przyjęcia dzieci powodzian na czas usuwania skutków powodzi.

Do Sztabu w Głównej Kwaterze wpłynęły setki meldunków. Przykładowo zamieszczamy ich cząstkę, świadczącą o bardzo różnych formach pomocy, w których wziął udział ZHP:

Akcje ratunkowe

* Harcerze starsi z Katowic zorganizowali na prośbę Straży Pożarnej ewakuację 40 rodzin z Murcek podczas nawałnicy, jaka przeszła nad Katowicami w ostatnich dniach lipca.

* Hufiec Zator udostępnił swój sprzęt obozowy podczas trwania akcji przeciwpowodziowej.

* Hufiec Oświęcim ewakuował harcerzy ze Stargardu Szczecińskiego, przebywających w stanicy w Juszczynie.

Służba poszkodowanym na miejscu

* W porozumieniu ze sztabem powodziowym Chorągwi Kieleckiej w dniach 2-22.08. prawie stu harcerzy starszych Chorągwi Śląskiej pracowało przy usuwaniu skutków powodzi w gminie Koprzywnica.

* Harcerze z Hufca Łódź Polesie oraz z Chorągwi Wielkopolskiej pracowali w Kalwarii Zebrzydowskiej, oczyszczając teren i zabudowania - przede wszystkim miejscowego klasztoru.

* 70 harcerzy z Hufca Stalowa Wola pomagało w umacnianiu wałów w Złotowie i w Gorzycach.

* W Gorzycach i Sokolnikach pracowało 58 harcerzy starszych z Chorągwi Łódzkiej (w Gorzycach pracowali też harcerze z innych środowisk).

* 44 harcerzy z Chorągwi Stołecznej pomagało przy odszlamianiu i odgruzowywaniu prywatnych posesji, przede wszystkim ludzi starszych i samotnych, a także w rozładunku tirów z darami, segregowaniu i rozdzielaniu darów w Makowie Podhalańskim.

Opieka nad dziećmi - organizacja obozów dla dzieci powodzian

* Hufiec Ruda Śląska przyjął na wypoczynek w swojej bazie 40 dzieci z Zatora.

* 100 dzieci ze starostwa kieleckiego przyjęła do bazy w Budach Grabskich Komenda Hufca Skierniewice.

* 80 dzieci powodzian z gminy Pacanów i Nowa Słupia przebywało na kolonii zorganizowanej przez Komendę Chorągwi ZHP w Raszkowie.

* 90 dzieci z gminy Staszów przebywało w Ośrodku Harcerskim Chorągwi Kieleckiej w Sielpi.

* 94 dzieci z gminy Morawica i Chęciny obozowało w bazie harcerskiej w Międzywodziu.

* 60 dzieci z gminy Nowa Słupia wypoczywało w Golczewie koło Międzyzdrojów.

* Hufiec Zator zorganizował 2-tygodniowy wyjazd 40 swoich harcerzy, którzy ucierpieli na skutek powodzi, do Niemiec.

* Hufiec Sucha Beskidzka zabrał na swój obóz w Mielnie 50 dzieci powodzian.

* Hufce Pabianice, Zduńska Wola, Zgierz, Sieradz i in. współpracowały z władzami miast, które organizowały pomoc dla powodzian. Dzieci powodzian wypoczywały w ośrodkach: Hufca Pabianice w Małeczu, Hufca Zgierz w Grotnikach, Hufca Skierniewice w Budach Grabskich.

* Komenda Hufca Radom Miasto przy współudziale Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych zorganizowała wypoczynek dla 415 dzieci z gmin nadwiślańskich: Chotcza, Chewiska, Przyłęk, Wieniawa, Solec - woj. mazowieckie.

* W bazie Hufca Poznań Jeżyce w Łowyniu zorganizowano kolonię, na której wypoczywało 135 dzieci z Nowej Słupi, Klimontowa i Nowego Sącza.

* Hufiec Poznań Śródmieście zorganizował w Rogalinku kolonię dla 66 dzieci z Nowej Słupi i Rakowa.

* W ośrodku Chorągwi Stołecznej w Dąbrowie Starej wypoczywało 57 dzieci, a w Kamionie - 45. Kolonie były organizowane z pomocą m.st. Warszawy oraz gminy Ursus.

Akcje charytatywne

* Na obozie Hufca Białystok w Borkach odbyła się aukcja wyrobów wykonanych przez uczestników, pieniądze zbierali też instruktorzy hufca. Środki wpłacono zostały na konto Caritas.

* Komendy hufców Chorągwi Śląskiej we współpracy z lokalnymi kołami PCK, ośrodkami pomocy społecznej, rejonowymi sztabami ratownictwa prowadziły zbiórkę darów i kwestę pieniężną, często podczas festynów (największe: Ruda Śląska, Częstochowa, Żory, Zabrze, Zawiercie). Najwięcej darów zebrano w Rudzie Śląskiej (450 l wody, 250 kg proszku, 200 kg cukru, 15 pralek, 3 telewizory, 20 kompletów pościeli, lekarstwa za łączną sumę 1000 zł) i w Częstochowie (w ciągu 2 dni 6,5 tys. zł., kilkadziesiąt kilogramów żywności i art. higienicznych).

* Harcerze z hufców Lublin, Lublin Rejon, Świdnik pomagali PCK w zbiórce i pakowaniu darów oraz prowadzili zbiórkę darów pod supermarketami.

* Chorągiew Wielkopolska organizowała transporty darów z Poznania: 3.08 - 5 ton środków czystości do Sokolnik zawieźli harcerze ze Złotowa; 4.08 - do Sandomierza - 20 ton darów zebranych przez harcerki i harcerzy z Chorągwi Wielkopolskiej ZHP przed poznańskimi marketami; 4.08 - z Krotoszyna do Chotczy transport darów zebranych przez miejscową Harcerską Służbę Powodzianom; 8.08 z Pleszewa - 2 samochody z darami zebranymi od społeczeństwa pleszewskiego dla gminy Gródek (woda, 500 kg chleba, chemia gospodarcza, meble, art. przemysłowe); 9.08 - z Poznania - środki czystości i żywność do Klimontowa i Nowego Sącza. Po raz kolejny harcerze samorzutnie, w odruchu serca podjęli służbę społeczną. I tym razem nie zawiedli.

(opr. hm. Halina "Misia" Jankowska) Generuje GazEla