Betlejemskie Światło Pokoju

Do światła dobro garnie się

Druhny i Druhowie

ZBLIŻAJĄ się Święta Bożego Narodzenia. Święta, które tradycyjnie już są czasem pojednania i  pokoju, czasem bycia razem, czasem składania wzajemnych życzeń.

JAK co roku harcerki i harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego zaniosą Betlejemskie Światło Pokoju do rodzin, szkół, instytucji życia publicznego, harcówek. Jak co roku nad nikłym płomykiem pochylą się tysiące Polaków...

CO w tym roku ujrzą w blasku tego płomienia? Czy radość, pokój i pojednanie, będące wszak najważniejszą treścią Bożonarodzeniowego orędzia, czy też lęk, strach i niepewność, będące owocem tegorocznych wydarzeń 11 września?

TO światło, pochodzące z  Betlejem, z Groty Narodzenia Pańskiego, łączące skautów z różnych krajów w łańcuch dobrej woli, powinno w tym roku płonąć blaskiem nadziei. Nadziei, która jest tym bardziej nam wszystkim potrzebna, im bardziej o pogrążenie świata w lęku i nienawiści starają się strażnicy ciemności. "Wszystko, co złe, to szuka cienia, do światła dobro garnie się" - śpiewamy wszak przy naszych ogniskach.

ROZNOŚMY nadzieję przeciwko lękowi, pojednanie przeciwko nienawiści. Taki jest nasz harcerki obowiązek.

Druhny i Druhowie

ZAPRASZAM Was do roznoszenia Betlejemskiego Światła Pokoju po całym kraju, także do przekazania go naszym rodakom za wschodnią granicą. Proszę Was zarazem, abyście nie zapomnieli w tym czasie o ludziach, którzy tak bardzo potrzebują ciepła i Waszej pamięci: o biednych, chorych, opuszczonych i zaniedbanych. Bądźcie w domach dziecka, wśród bezdomnych i samotnych.

JAK co roku Betlejemskie Światło Pokoju niesiemy na świecach Wigilijnego Dzieła Miłosierdzia. To też jest znak, któremu, proszę, bądźcie wierni.

DOCHOWAJCIE tej wspaniałej tradycji, jaką jedenaście lat temu rozpoczęli Wasi starsi bracia w harcerskich mundurach.

WZYWAM Was w tych dniach do szczególnego CZUWANIA!

Naczelnik Związku

Harcerstwa Polskiego

hm. Wiesław Maślanka Generuje GazEla