OD REDAKTORA

TRZYMACIE w ręku przedzjazdowy numer "Czuwaj". Delegaci na zjazd otrzymają go, jeszcze zanim podejmą najważniejsze decyzje. Niestety, większość czytelników będzie czytać ten numer już po zjeździe. Od pewnego czasu staraliśmy się informować o przygotowaniach do tego ważnego wydarzenia w życiu organizacji. Ci, którzy czytują nas w Internecie, są w nieco lepszej sytuacji - mają pismo nieco wcześniej niż ci, którzy czekają na wydruk. Ale trzeba przyznać, choć sam często sięgam do różnych źródeł w Internecie, że prawdziwy numer to taki wydrukowany.

STARAŁEM się, jak wiecie, aby materiały w kolejnych numerach "Czuwaj" nie były zdezaktualizowane. Mam nadzieję, że udało mi się prezentować wam teksty, do których z przyjemnością sięgacie. Pamiętajcie jednak, że i tym razem, w tym numerze, poglądy autorów nie są poglądami redakcji! Następny numer - grudniowy z materiałami zjazdowymi. Też będzie co poczytać. A od stycznia, miejmy nadzieję, będziemy spotykać się bardziej systematycznie.

PORA na życzenia. Drodzy delegaci na XXXII Zjazd ZHP! Podejmujcie mądre decyzje. Spójrzcie na całą organizację, jej plusy i minusy. Dokonajcie tak powszechnej dziś analizy SWOT. Z naszych słabych i mocnych stron wyciągnijcie prawidłowe wnioski. Naprawdę od was zależy, w jakim Związku Harcerstwa Polskiego będziemy po 9 grudnia. Ściskam za was kciuki.

Adam Czetwertyński Generuje GazEla