STRONA NADRZĘDNA

 CZUWAJ

epoka papieru | 1998 | 1999 | ...


Czuwaj 2/98
Czuwaj 3/98
 "Programy [w harcerstwie] są różne i zmienne, ale istnieje to samo wspólne dla wszystkich źródło rzeczy: Prawo Harcerskie, metoda, system zastępowy"

Ewa Grodecka
 Czuwaj 2/98
 "Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie przyjaźni i braterstwa na całym świecie"

Lord Robert
Baden-Powell
 Czuwaj 3/98
 "Być wychowawcą - znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...)"

Aleksander Kamiński


Czuwaj 4/98
Czuwaj 5/98
Czuwaj 6/98
 Czuwaj 4/98
 "Harcerstwo to ruch ludzi zawsze młodych, kroczących z innymi szeroką drogą postępu..."

Maria Staszewska
 Czuwaj 5/98
 "Ideał wychowawczy skautowy jest czynnikiem równowagi przez przenoszenie pierwiatka harmonii w świat ludzi i narodów."

Maria Kapiszewska
 Czuwaj 6/98
 "Przez braterstwo skautów do braterstwa narodów - oto dewiza poczynań skautowych"

Antoni Olbromski
1932


Czuwaj 7-8/98
Czuwaj 9/98
 Czuwaj 7-8/98
 "Jest złudzeniem, że harcerstwo może być apolityczne. Trzeba tylko wyraźnie rozróżnić: chy harcerstwo ma służyć polskiej racji stanu, czy też partykularnym interesom partii politycznych..."

hm. Stefan Mirowski
 Czuwaj 9/98
 "Liche charaktery podleją w ogniu wydarzeń, a silne hartują się jak stal i nie dają się złamać."

hm. Henryk Glass


 "Harcerz wie, że trzeba zawsze wytrwać i przetrwać, by nareszcie zwyciężyć, a nie tracić nadziei i nie mówić przedwcześnie, że wszystko stracone"

gen. Józef Haller
 "Ruch harcerski musi się rozwijać i rosnąć nie tylko wszerz, przez pozyskiwanie nowych zwolenników, ale i w głąb przez rozwijanie swych zasad, ulepszanie metod pracy."

Stanisław Sedlaczek
1916
 "Celem skautingu (harcerstwa) jest wyrabianie w młodzieży samodzielności i szlachetności, drogą zwalczania swych wad."

Ustawa skautowa
1912

Strony z artykułami
 Generuje GAzEla

 ---

 Kontakt z webmasterem
Ostatnia modyfikacja:   
18.III.1999 17:41