STRONA NADRZĘDNA

 CZUWAJ

... | 1998 | 1999 | 2000 | ...


 "Siła w nas jest, na którą Polska liczy i której potrzebuje."

Halina Paliwodzianka
listopad 1917
 "W świecie pełnym niepewności i niepokoju nasz Ruch błyszczy jak złoty łańcuch na ciemnym tle..."

Lady Olave
Baden-Powell
 "Nic nie znaczą słowa Przyrzeczenia, jeśli się wielokrotnie nie przełamały w pryzmacie codziennego życia."

Jadwiga Falkowska


 "Stopień harcerski to nie order, to próba wartości i przydatności osobistej i społecznej."

Józef Sosnowski
 "W języku instruktorskim "czuwaj" znaczy: nie daj się wyprzedzać w poczynaniach pięknych i dobrych."

Maria Uklejska


 Nie wolno rezygnować z najwyższych wymagań ani obniżać poziomu ideowego na korzyść popularności.

Jadwiga Wierzbińska
  "Harcerstwo nie jest starą, skostniałą wiedzą, którą wpajać masz w swoje dziewczęta. Jest ono życiem."

Ewa Grodecka


 Zadaniem instruktora jest dawać, a nie brać.

Henryk Glass
 Z praw harcerskich robimy dekalog, a to jest tylko kodeks, którego przestrzeganie daje nam prawo do nazwy harcerza

Wiktor Frantz
 Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, prawdziwość czynów, odpowiedzialność, porządek, konsekwencja.

Stefan Mirowski

Strony z artykułami
 Generuje GAzEla

 ---

 Kontakt z webmasterem
Ostatnia modyfikacja:   
05.I.2000 20:15