Samarytanka i ćwik

W poprzednim numerze opublikowaliśmy próby tropicielki i wywiadowcy. W tym numerze kolej na samarytankę i ćwika. Ich idea zawarta jest w pytaniu "jaki, jaka jestem?": poznaję siebie, swoje emocje, zainteresowania i możliwości, dostrzegam siebie na tle innych i staram się zrozumieć swoje uczucia i zachowanie wobec nich, szukam sytuacji, w których mogę pomóc zgodnie z wyrażoną w Przyrzeczeniu szczerą wolą. Tymi słowami możemy opisać postawę harcerza i harcerki po zdobyciu przez nich trzeciego stopnia harcerskiego.


Próba na stopień samarytanki.

tropicielka Żaneta Przyrzycka-Żarska, lat 14,5, zastępowa zastępu Krzesiwo, 85 DH "Szarotki" im. Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej, Hufiec Płock.

Charakterystyka:

Co najbardziej w sobie lubię? Mój stosunek do ludzi - otwarty i szczery; lubię im pomagać i sprawia mi to radość. Jestem pracowita i dobrze się uczę, najlepiej z języka polskiego. Staram się zawsze znaleźć czas na swoje hobby - wiersze Herberta. Uwielbiam pisać listy, wiersze i pamiętnik. Kocham ludzi, którzy podzielają moją pasję i tak jak ja zachwycają się pięknym światem, choć nie zawsze potrafię im to powiedzieć. Chcę poznać wielu ludzi i zrobić dla nich coś dobrego. Chcę znaleźć sposób, by swoim bliskim powiedzieć, jak bardzo mi na nich zależy.

Czego w sobie nie lubię? Najbardziej tego, że jestem źle zorganizowana, często zapominam o spotkaniach, godzinach i datach. Nie wierzę w siebie i ciągle boję się, że coś mi się nie uda. Trochę stresuje mnie pełnienie funkcji zastępowej i mam wrażenie, że ciągle nie potrafię podołać oczekiwaniom dziewczyn z zastępu. Martwi mnie to, że często nie potrafię dogadać się z tatą, on chyba nie wie, jak łatwo jest mnie urazić. Za mało ćwiczę i nie uprawiam żadnego sportu - chcę to zmienić i poprawić swoją kondycję fizyczną.

1. Przygotuję wraz z zastępem wieczór poetycki o płockich poetach pt. "Bliscy ludzie" dla moich koleżanek i kolegów ze szkoły.

2. Zdobędę sprawność "reżysera".

3. Zaprenumeruję i będę regularnie czytać pismo "Cogito". Zdobędę sprawność "kolekcjonerki".

4. Zaproszę zastęp na sztukę wystawianą w Teatrze Narodowym (np. "Wiśniowy sad" Czechowa).

5. Przygotuję i przeprowadzę zbiórkę zastępu pt. "Mój kalendarz".

6. Będę regularnie korespondować ze skautką angielską poznaną podczas Zlotu Gniezno 2000.

7. Wraz zaprzyjaźnioną zastępową i przyboczną zorganizujemy biwak dla drużyny pt.: "Wyprawa po przyjaźń". Będę pełniła funkcję organizacyjną. Zdobędę sprawność "kwatermistrzyni".

8. Wraz z zastępem pójdę na ogólnopolski Rajd Wisła. Zdobędę sprawność "terenoznawcy".

9. Z okazji Wigilii przygotuję dla najbliższych mi osób ikebany z zebranych przeze mnie suszek.

10. Napiszę list do taty, w którym opiszę swoje uczucia i powiem, jak jest dla mnie ważny.

11. Wraz z koleżankami z zastępu będę regularnie udzielać korepetycji dzieciom z domu dziecka.


Próba na stopień ćwika

wywiadowca Mirek Kuciński, wiek 14 lat, 46 WDH "Czarne Orły", Hufiec Wrocław Stare Miasto.

Charakterystyka:

Harcerzem jestem od trzech lat. W tym czasie byłem już na dwóch obozach letnich oraz wielu wycieczkach. Od roku prowadzę zastęp młodszych chłopców. W przyszłym roku harcerskim chciałbym zostać przybocznym. Z technik harcerskich najbardziej lubię terenoznawstwo, mam natomiast kłopoty z samarytanką. Bardzo dobrze znam historię harcerstwa. Chodzę do drugiej klasy gimnazjum. W szkole jestem przeciętny. Bardzo lubię historię, język polski i geografię. Duże problemy mam natomiast z matematyką i informatyką oraz angielskim. W klasie jestem przewodniczącym samorządu klasowego, czasami organizuję wycieczki i dyskoteki klasowe. Moją pasją jest czytanie książek przygodowych i historycznych. Uważam jednak, że czytam za wolno. Często chodzę do teatru. Nie jestem wysportowany. Z natury jestem porywczy, łatwo się denerwuję. Pewnie dlatego mam niewielu przyjaciół.

1. Ukończę kurs przybocznych.

2. Zdobędę sprawność "ratownika".

3. Razem z swoim zastępem przygotuję i przeprowadzę olimpiadę wiedzy o historii harcerstwa w naszej miejscowości.

4. Wezmę udział w szkolnej olimpiadzie historycznej.

5. Opracuję projekt strony internetowej drużyny.

6. Codziennie będę czytał trzy strony z książki po angielsku.

7. Razem z samorządem klasowym przeprowadzę w szkole zbiórkę jedzenia dla schroniska dla zwierząt.

8. Ukończę na kurs szybkiego czytania.

9. Zorganizuję dla swojego zastępu wyjście do teatru.

10. Przez okres próby będę trzy razy w tygodniu biegał trzy kilometry.

11. Zdobędę sprawność "pływaka".

12. Zdobędą sprawność "przyjaciela".
Przeczytaj podane próby i wypisz zadania, które w twoim przekonaniu będą zbliżać do postawy samarytanki-ćwika - jaki, jaka jestem?

* poznaję siebie, swoje emocje, zainteresowania i możliwości:

Mirek 12, .........................

* dostrzegam siebie na tle innych i staram się zrozumieć swoje uczucia i zachowanie wobec nich:

Żaneta 10,...............................

* szukam sytuacji, w których mogę pomóc zgodnie z wyrażoną w Przyrzeczeniu szczerą wolą: Żaneta 11, ............

Spróbuj sobie teraz odpowiedzieć, czy zadań tych wystarczy. Jeśli uznasz, że tak nie jest, zastanów się, jakie inne zadania mogłyby temu pomóc i spróbuj je zapisać.


Stopnie i sprawności

Stopnie harcerskie są instrumentem metodycznym, który pomaga drużynowemu planować rozwój każdego z podopiecznych. Te dwie cechy są niezwykle istotne. Świadomy oznacza konieczność posiadania przez harcerkę, harcerza wiedzy o samym sobie, o tym co chce w sobie zmienić i rozwinąć oraz jaką drogę do tego obrać (czyli jakie zadania zrealizować). Również drużynowy powinien to dostrzegać. Planowy oznacza, że zdobywany stopień jest tylko cząstką drogi, którą nasz podopieczny podąża.

Zadania na stopień wynikają z:

- idei stopnia,

- tego, co udało się harcerce, harcerzowi osiągnąć przy zdobywaniu wcześniejszego stopnia,

- wiedzy drużynowego o podopiecznym.

Świadomość i planowość wymaga, aby rozpisywaną próbę skonstruować z zadań, które dobierzemy odpowiednio do indywidualnych potrzeb, zainteresowań wychowanka. Warto raz jeszcze przypomnieć o niezwykłej wadze charakterystyki, oraz wspólnym z podopiecznym rozpisywaniu próby. Tylko w ten sposób możemy zapewnić wszechstronność jego rozwoju.

Sprawności harcerskie są instrumentem, który pozwala na rozwój konkretnych, najczęściej specjalistycznych, umiejętności każdego z harcerzy.

Zalety sprawności:

- programy sprawności są źródłem wielu pomysłów;

- sprawności pozwalają na dużą inicjatywę harcerki, harcerza - to on planuje sobie zadania, które wykona w ramach zdobywania sprawności

- pozwalają dobrać odpowiedni poziom specjalizacji wykonywanego zadania do możliwości harcerza (sprawności jedno-, dwu- i  trzygwiazdkowe),

- poprzez zdobywanie kolejnych sprawności z tej samej dziedziny a oznaczonych większą liczbą gwiazdek pozwalają na pogłębianie zainteresowań.

Sprawności harcerskie mogą go skutecznie wesprzeć i uzupełnić zdobywanie stopni. Dlatego część zadań z prób na stopnie może polegać na zdobyciu sprawności. Takie też są zadania Żanety numer 3 i 7 oraz Mirka numer 11 i 12.

phm. Paweł Smardz, hm. Michał Królikowski

Wiele informacji na temat stopni znajdziesz w książce Michała Królikowskiego Wspinaczka po stopniach. Poradnik dla drużynowych (Wydawnictwo WING, Łódź. 1999 r.) Generuje GazEla