NAL-owskie zabawy z balonami

opracowanie gier Sławek Rudziński

Latający balonik

W grze uczestniczą szóstki. Każda szóstka ustawia się w kole, twarzami do środka. Szóstkowi mają po jednym baloniku. Na sygnał drużynowej szóstkowi podbijają balonik do góry i od tej chwili wszyscy zawodnicy z szóstki starają się go podbijać tak, aby jak najdłużej utrzymywał się w powietrzu. Szóstka, której balonik najdłużej utrzyma się bez dotknięcia ziemi, wygrywa.

Sztafeta kangurów

Szóstki ustawiają się w rzędach na linii startu. Pierwsze zuchy w rzędach układają sobie balonik między kolanami. Na sygnał zuchy skokami obunóż, tak aby balonik nie wypadł, poruszają się do półmetka. Jeśli balonik wypadnie, to zuch musi zatrzymać się, cofnąć trzy kroki, włożyć balonik między kolana i kontynuować skoki. Po minięciu linii półmetka bierze balonik w ręce i biegiem wraca na linię startu, gdzie przekazuje balonik następnemu zuchowi. Tak kolejno wszystkie zuchy z szóstki, skokami kangura, pokonują bieg z balonikiem. Wygrywa szóstka, której zuchy najszybciej ukończą sztafetę. Jeśli w którejś szóstce jest mniej zuchów, pierwsi muszą pokonać bieg po raz kolejny.

Pary z balonem

W grze biorą udział dwie grupy o takiej samej liczbie par zuchów. Grupy ustawiają się parami na linii startu. Pierwsze pary z każdej grupy trzymają po jednym baloniku. Zuchy w parze stoją przodem do siebie i między głowami układają balonik. Na sygnał biegną do linii mety, odległej o 10 kroków. Para, która pierwsza doniesie do mety balon, bez zgubienia go lub dotknięcia rękami, zdobywa punkt dla grupy. Tak startują kolejne pary z grup. Wygrywa grupa, której zawodnicy zdobędą więcej punktów.

Balonowy wyścig

W grze uczestniczą szóstki o równej liczbie zuchów. Każda szóstka ustawia się w kole, twarzami do środka. Szóstkowi mają po jednym baloniku. Na sygnał drużynowej każdy szóstkowy układa balonik między kolanami i stara się go przekazać następnemu zuchowi w kole, tak aby ten znalazł się także między nogami drugiego zucha. Oczywiście zuchy nie mogą dotykać balonu rękami. Jeśli im to się uda, drugi zuch przekazuje balonik dalej, aż ten wróci do szóstkowego. Szóstka, która pierwsza wykona to zadanie, wygrywa.

Slalom

W slalomie uczestniczą szóstki (jeśli w którejś szóstce jest mniej zuchów - szóstkowy wykonuje slalom dwukrotnie), które ustawiają się w rzędach na linii startu. Przed każdą grupą ustawia się po pięć przeszkód (wbite paliki, chorągiewki lub kręgle). Szóstkowi mają po jednym baloniku. Na sygnał kładą balonik na ziemi i prowadzą go nogami omijając przeszkody raz z lewej, raz z prawej strony - slalomem. Ostatnią przeszkodę omijają dookoła i slalomem wracają do linii startu. Następnie przekazują nogami balonik kolejnemu zuchowi z szóstki, który tak samo robi slalom z balonikiem. Wygrywa szóstka, której zuchy najszybciej i poprawnie ukończą slalom.

Wyścig z balonikiem

W wyścigu uczestniczą szóstki o równej liczbie uczestników. Szóstki ustawiają się w rzędach na linii startu, przed szóstkowymi leżą na ziemi baloniki. W odległości 20 kroków wyznacza się linię półmetka. Na sygnał szóstkowi odbijając balony nogami, tułowiem, głową, prowadzą go do linii półmetka (nie wolno dotykać go rękami). Po przekroczeniu linii półmetka należy zatrzymać się i przeprowadzić balonik z powrotem do mety. Zawodnik, któremu balon spadnie na ziemię, wraca na linię startu lub półmetka - jeśli już go przekroczył i kontynuuje wyścig. Po dotarciu do linii startu przekazuje balonik następnemu zuchowi, który tak samo wykonuje zadanie. Wygrywa szóstka, która pierwsza ukończy wyścig.

Wędrujący balon

W grze uczestniczą szóstki o równej liczbie zuchów. Zuchy ustawiają się jeden za drugim, w rzędach, jak najbliżej siebie. Szóstkowi stoją pierwsi i trzymają w rękach balonik. Na sygnał szóstkowy pochyla się i podaje balon następnemu zuchowi pomiędzy nogami. Ten jak najszybciej robi to samo z balonem. Trwa to do momentu, gdy balon zostanie przekazany ostatniemu zuchowi w rzędzie. Ten po otrzymaniu balonu biegnie na początek szeregu i znów podaje go pomiędzy nogami do tyłu. Ostatni zuch znowu biegnie do przodu i podaje balon, aż w końcu zawodnicy będą stać w takim ustawieniu, jak przed rozpoczęciem gry. Wygrywa szóstka, która pierwsza ukończy wyścig. Generuje GazEla