OD SAMORZĄDNOŚCI DO DEMOKRACJI

nowa propozycja programowa

hm. Teresa Wieczorek

TEGOROCZNY kalendarz wzbogacimy o nową propozycję programową "Od samorządności do demokracji". Jest to propozycja, która z jednej strony jest rozwinięciem propozycji "Moje ojczyzny", gdyż podejmuje tematykę przygotowania harcerek i harcerzy do współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego, a z drugiej strony jest wyzwaniem o jakość harcerskiej drużyny.
Propozycja "Od samorządności do demokracji" to gra o harcerstwo.

Ostatnie dane spisowe przyniosły bardzo niepokojące informacje:
- tylko co trzeci zuch i harcerz zdobywa więcej niż jedną gwiazdkę czy stopień harcerski,
- zmniejsza się liczba członków gromad i drużyn, co powoduje, że drużyny nie mogą pracować systemem zastępowym,
- zmniejsza się liczba gromad i drużyn, czyli jest coraz więcej białych plam na harcerskiej mapie.
A jeżeli do tego dodamy kolejne informacje:
- zbyt małe zaangażowanie w życie lokalne i sprawy rówieśników,
- zamknięcie się we własnym sosie,

TO jest naprawdę o co podjąć grę.
Dlatego też proponujemy, aby propozycję "Od samorządności do demokracji" przyjąć jako wytyczenie kierunku zmiany w naszej harcerskiej robocie.
Zadania proponowane przez nas będą dotyczyły trzech płaszczyzn:
bądźmy czytelni

- gromady i drużyny określają swój obraz; postępujemy tak, aby każdy wiedział, co jest dla nas ważne, kim jesteśmy, co chcemy robić

bądźmy widoczni

- gromady i drużyny uczestniczą w życiu lokalnym, są w nich dostrzegane

bądźmy otwarci

- gromady i drużyny otwarte są dla wszystkich, przyjmują nowych członków, szukają nowych przyjaciół i sprzymierzeńców.

Co to znaczy, że pracując z gromadą zuchów powinniśmy być czytelni, widoczni i otwarci?
Po pierwsze oznacza to systematyczną, rzetelną i metodyczną pracę z gromadą.
Po drugie - dobrze przygotowanego i doskonalącego swoją wiedzę, umiejętności, warsztat pracy, rozwijającego twórcze myślenie i wyobraźnię drużynowego.
Po trzecie - drużynowego, który szuka pomysłów, korzysta z różnych nowych i ciekawych propozycji, nie boi się doświadczać nowego.
W codziennej pracy będzie to oznaczało zdobywanie przez zuchy sprawności i gwiazdek oraz pracę z Prawem Zucha.
Szczególnie zadbać powinniście o wizerunek gromady, nie bójcie się więc i wykonujcie z gromadą:
- gazetki - raz lub dwa razy w miesiącu. Poszukajcie sojusznika, który będzie odbijał te gazetki na ksero; niech każdy zuch kupi jedną dla siebie i spróbuje jeszcze jedną gazetkę sprzedać innej osobie, w ten sposób możecie zbierać fundusze dla gromady
- tablice i plakaty informujące o działaniach, wydarzeniach i zamierzeniach niech wiszą na widocznym miejscu, może uda się wam umieścić te plakaty nie tylko w szkole, może dzięki waszym rodzicom - w ich zakładach pracy
- ogłoszenia zapraszające na spotkania z gromadą zuchów, zapraszające do wspólnej zabawy
- opowiadania o tym, co robicie na zbiórkach, na lekcjach religii, języka polskiego, spróbujcie wykorzystać tam wiedzę i umiejętności zdobyte na zbiórkach
- organizujcie różne konkursy i zapraszajcie do udziału w nich kolegów z klasy i podwórka
- organizujcie wystawy i kiermasze kartek świątecznych (dwa razy w roku).

SPRÓBUJCIE zachęcić do aktywnego w nich udziału waszych bliskich. Te spotkania mogą być okazją do pozyskiwania pieniędzy dla gromady, za które będziecie mogli podjąć kolejne wyzwania.
Proponuję wam do wykorzystania trzy bloki tematyczne:

1) Na pewno nie nowe, ale inne spojrzenie na Prawo Zucha.

2) Cykl zbiórek do tematu:

Jestem w gromadzie

Rozumiem siebie i inne zuchy

Jestem twórczy.

3) Cztery cykle zbiórek pod wspólnym hasłem "Cztery pory roku":

Jesienne spotkania

Zimowe wieczory

Wiosenne wędrówki

Wspólne lato. Generuje GazEla